TUOTESELOSTE
26.8.2013

Temaprime AB

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Ruosteenestopigmentoitu yksikomponenttinen alkydipohjamaali.
SOVELTUVUUS
Lakkabensiiniohenteinen alkydipohjamaali teräspintojen pohjamaalaukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu hyvin myös sivelymaalaukseen. Suositellaan erityisesti kenttämaalaukseen sekä alkydimaaleilla maalattujen pintojen korjausmaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Teräspinnat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
12.1 Alkydipohjamaalit teräsalustalle RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Punaruskea (006 7450) ja harmaa (006 7451).
Kiiltoryhmät
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

80 µm

13,0 m2/l

60 µm

115 µm

8,7 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1050 ja 1006
Työtapa
Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

4 h

1 h

50 min

Kosketuskuiva, kuluttua

10 h

4 h

3 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

48 h

16 h

12 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
52 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
70 ± 2 paino-%
Tiheys
1,3 kg/l
Tuotekoodi
006 7450 ja 006 7451

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Harjataan vähintään esikäsittelyasteeseen St2, mieluummin suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Pohjamaalaus
TEMAPRIME AB.
Pintamaalaus
TEMALAC AB, FONTELAC ja FONTECRYL.
Maalaus
Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively.

Maali on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Maalia ohennetaan suurpaineruiskutuksessa 0 - 10 % ja sivuilmaruisku-tuksessa 20 - 25 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011 " - 0,015" ja suutinpaine 120 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1050 tai Ohenne 1006.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 380 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 25 tilavuus-%) VOC-määrä on 469 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTTakaisin