TUOTESELOSTE
16.5.2014

Temadur 20

 
Temadur 20
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, ruosteenestopigmentoitu puolihimmeä akryylipolyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti.
SOVELTUVUUS
Suositellaan polyuretaanimaalien pohjamaaliksi, sekä epoksiyhdistelmien puolihimmeäksi pintamaaliksi sään ja kemiallisen rasituksen alaisille pinnoille. Ruosteenestopigmentoituna soveltuu käytettäväksi myös ns. yksikerrosmaalina teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoilla.
KÄYTTÖKOHTEET
Kuljetuskalusto, säiliöiden ulkopinnat, teräsrungot ym. teräsrakenteet, koneet ja laitteet.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Erinomainen sää- ja kulutusrasituksen kesto. Tuotteella on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaatti no VTT-C-11167-15-14, jolloin se on hyväksytty laivojen sisäpuoliseen maalaukseen.
Värikartat
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

70 µm

14,2 m2/l

100 µm

175 µm

5,7 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1048 ja 1067
Sekoitussuhde
Maali 5 tilavuusosaa 114-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 7590
Työtapa
Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus tai sively.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
4 h
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

45 min

30 min

15 min

10 min

Kosketuskuiva, kuluttua

8 h

6 h

4 h

2 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

Ei aikarajoituksia.


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
57 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
70 ± 2 paino-%
Tiheys
1,3 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
114-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötila on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat:
Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat:
Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään PANSSARIPESU -pesuaineella.

Kuumasinkityt pinnat suositellaan maalattavaksi ns. harsotustekniikalla ennen varsinaista pohjamaalausta.

Alumiinipinnat:
Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään ei-metallisia materiaaleja. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään emäksisellä MAALIPESU -pesuaineella.

Ruostumaton teräs:
Pinnat karhennetaan hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Karhennustyössä tulee käyttää ei-metallisia materiaaleja.

Pohjamaalatut pinnat:
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Pohjamaalaus
Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat SPA, Temabond ja Fontecoat EP 50.
Pintamaalaus
Temadur ja Temathane.
Maalaus
Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus tai sively. Komponenttien (maali, kovete, ohenne) lämpötiloista ja tavoiteviskositeetistä riippuen maalia ohennetaan 0 - 20 %. Sivuilmaruiskutuksessa myös Ohenne 1061 (nopea). Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,015" ja suutinpaine 120 - 160 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen koneellista sekoitinta. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1048, 1067 tai 1061.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 420 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 20 tilavuus-%) VOC-määrä on 490 g/l.

Vain teolliseen käyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTTTakaisin