TUOTESELOSTE
15.8.2012

Diccoplast Plus Tix

 
Diccoplast Plus Tix
TYYPPI
Kaksikomponenttinen katalyyttipohjamaali.
SOVELTUVUUS
Nopeasti kuivuva, täyttävä, tiksotrooppinen maali  sisäkäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Huonekalut, kalusteet, ovet ym. puu- ja puulevypinnat.

TEKNISET TIEDOT
Värisävyt
Valkoinen.
Kiiltoryhmät
Himmeä (5/RT-luokitus)
Emissioluokitus
Tämän tuotteen päästötaso täyttää pintakäsittelyaineille tarkoitetun E1-luokituksen vaatimukset. Tuote on testattu EN 717-1 -standardin mukaisesti, ja sen formaldehydipäästö on alle 0,124 mg/m3 ilmaa.
Riittoisuus

Suositeltavat levitysmäärät (ei ohennusta)

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40–50 µm

100–120 g/m2  

11–14 m2/l

 

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.

Ohenne
1027 ja 1033
Sekoitussuhde
Maali 100 tilavuusosaa 007 5334
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098
Työtapa

Suurpaine-, sivuilma-avusteinen suurpaine- ja sivuilmaruiskutus.


Suurpaineruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin 5–20 % viskositeettin 25–50 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0.011"–0.015" ja suutinpaine 80–180 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan.

 

Sivuilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin 5–20 % viskositeettin 25–50 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0.011"–0.015"  ja suutinpaine 40–120 bar. Hajoitusilman paine on 1–3 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan.

 

Sivuilmaruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin 10–20 % viskositeettin 20–50 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko on 1,4–1,8 mm ja suutinpaine 2–3 bar.

Seoksen käyttöaika (+23 °C)
2 vrk.
Kuivumisajat

110120 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Kosketuskuiva, kuluttua

20–30 min

8–15 min

Hiontakuiva, kuluttua

1–2 h

30–40 min

 

Pinkkauslämpötila alle +35 ºC.

 

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

Erikoisominaisuus

 

Kiinteäainetilavuus
57±2 til.-%
73±2 paino-%
Tiheys
1,4 kg/l.
Tuotekoodi
007 5334

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Esikäsittely
Pinnat hiotaan ennen pintakäsittelyä hiomapaperilla, jonka karkeus on
P150–240. Pohjamaalatut pinnat karhennetaan hiomapaperilla, jonka karkeus on
P240–400 ja hiontapöly poistetaan ennen pintamaalausta.
Pohjamaalaus
Diccoplast 30, Diccoplast 80, Diccoplast Plus Tix, Dicco Flex.
Pintakäsittely
Suositeltavat pohjamaalit: Diccoplast 30, Diccoplast 80, Diccoplast Plus Tix, Dicco Flex.
Komponenttien sekoittaminen
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Lisää 10 tilavuus-% joko kovetetta
006 2098. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin Ohenteella 1027 tai 1033.

Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1027 tai 1033.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 390 g/l maalia.
Käyttövalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 490 g/l.
VOC 2004/42/EC (cat A/e) 500 g/l (2010)

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain teollisuus ja ammattikäyttöön.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTTTakaisin