TUOTESELOSTE
16.5.2014

Merit 30

 
Merit 30
TYYPPI
Kaksikomponenttinen katalyyttilakka.
SOVELTUVUUS

Nopeasti kuivuva ja täyttävä yleislakka sisäkäyttöön. Suositellaan huonekaluihin, kalusteisiin, oviin ym. puupintoihin.

KÄYTTÖKOHTEET
Huonekalut, kalusteet, ovet, ym. puupinnat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05
Ominaisuudet
Tuotteella on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaatti no VTT-C-11165-15-14, jolloin se on hyväksytty laivojen sisäpuoliseen maalaukseen.
Värisävyt
Kirkas.
Kiiltoryhmät
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Emissioluokitus
Tämäm tuotteen päästötaso täyttää pintakäsittelyaineille tarkoitetun E1-luokituksen vaatimukset. Tuote on testattu EN-717-1 -standardin mukaisesti, ja sen formaldehydipäästö on alle 0,124 mg/m3 ilmaa.
Riittoisuus

Suositeltavat levitysmäärät (ohentamaton)

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40–50 µm

80–100 g/m2  

10–12 m2/l

 

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.

Ohenne
1033 ja 1027
Sekoitussuhde
Lakka 100 tilavuusosaa 005 2703
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098
Työtapa
Suurpaine-, sivuilma-avusteinen suurpaine- tai sivuilmaruiskutus.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
2 vrk.
Kuivumisajat

80120 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Kosketuskuiva, kuluttua

20–30 min

10–15 min

Hiontakuiva, kuluttua

3–4 h

30–40 min

Pinkkauskuiva, kuluttua

24 h

60–70 min

 

Pinkkauslämpötila alle +35 ºC.

 

Kuivumiseen ja uudelleen käsittelyyn vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

Kiinteäainetilavuus
49±2 paino-%
56±2 tilavuus-%
Tiheys
1,0 kg/l.
Tuotekoodi
005 2703
MED-Sertifikaatti

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Esikäsittely
Pinnat hiotaan ennen pintakäsittelyä hiomapaperilla, jonka karkeus on
P150–240. Pohjalakatut pinnat karhennetaan hiekkapaperilla, jonka karkeus on P240–400 ja hiontapöly poistetaan ennen pintalakkausta.
Pohjamaalaus
Suositeltavat pohjalakat: Merit Sanding, Merit 20, Merit 30, Merit 80.
Käsittely
Käyttöohjeet (+23 °C)

Suurpaineruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin 5–20% viskositeettin 20–45 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0.011"–0.015" ja suutinpaine 100–160 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan.

 

Sivuilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin

5–20 % viskositeettin 20–45 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0.011"–0.015"  ja suutinpaine 40–140 bar. Hajoitusilman paine on 1–3 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan.

 

Sivuilmaruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin 5–20 % viskositeettin 20–45 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko on 1,4–1,8 mm ja suutinpaine 2–3 bar.
Komponenttien sekoittaminen
Sekoita lakka huolellisesti. Lisää 10 tilavuus-% Kovetetta 006 2098. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin. Mikäli lakkaseosta käytetään seuraavana päivänä, siihen on lisättävä vähintään yhtä suuri tilavuusosa tuoretta lakkaseosta.

Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1033 tai 1027.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 460 g/litra maalia.
Käyttövalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 520 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain teollisuuskäyttöön. Lisätietoja: Tuotetietoa löytyy nettisivuiltamme www.tikkurila.fi/coatings tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse info.coatings@tikkurila.com.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTTTakaisin