TUOTESELOSTE
20.12.2012

Diccoplast 30 Tix

 
Diccoplast 30 TIX
TYYPPI
Kaksikomponenttinen katalyyttipintamaali.
SOVELTUVUUS

Nopeasti kuivuva, kestävä ja täyttävä maali sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET
Suositellaan kalusteisiin, oviin ja muihin puu- ja kuitulevypintoihin.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Tuote on tiksotrooppinen ja hyvin peittävä.
Värisävyt
RAL-, NCS-, SSG-, BS-, MONICOLOR NOVA- ja SYMPHONY -värikartan sävyt. TEMASPEED PREMIUM -sävytys.
Kiiltoryhmät
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Emissioluokitus
Tämän tuotteen päästötaso täyttää pintakäsittelyaineille tarkoitetun E1-luokituksen vaatimukset. Tuote on testattu EN 717-1 -standardin mukaisesti, ja sen formaldehydipäästö on alle 0,124 mg/m3 ilmaa.
Riittoisuus

Suositeltavat levitysmäärät (ohentamaton)

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40-50 µm

100-120 g/m2

11-13 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.

Ohenne
1027 ja 1033
Sekoitussuhde
Maali 100 tilavuusosaa 655-s.
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098
Työtapa
Suurpaineruiskutus, sivuilma-avusteinen suurpaineruiskutus ja sivuilmaruiskutus.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
2 vrk.
Kuivumisajat

100-120 g/m²

+23ºC

+50ºC

Kosketuskuiva, kuluttua

20-30 min

10-20 min

Pinkkauskuiva, kuluttua

4-6 h

40-60 min

Pakkauskuiva, kuluttua

1 vrk

2-3 h


Pinkkauslämpötila alle +35 ºC.

 

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
52 tilavuus-%
68 paino-%
Tiheys
1,3 kg/l.
Tuotekoodi
655-sarja (maali), 006 2098 (kovete).

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Esikäsittely
Pinnat hiotaan ennen pintakäsittelyä hiomapaperilla, jonka karkeus on P150–240. Pohjamaalauksen ja pintamaalauksen välinen hionta tehdään hiomapaperilla, jonka karkeus on P240–400 ja hiontapöly poistetaan ennen pintamaalausta.
Maalaus
Maalausohjeet (+23 °C)

Suurpaineruiskutuksessa maalia ohennetaan noin 10–20 % viskositeettiin 25–50 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0,011"–0,015" ja suutinpaine 80–140 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan.

Sivuilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa maalia ohennetaan noin 10–20 % viskositeettiin 25–50 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0,011"–0,015" ja suutinpaine 40–120 bar. Hajotusilman paine on 1–3 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan

Sivuilmaruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin 10–20 % viskositeettiin 20–25 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko on 1,4–1,8 mm ja suutinpaine 2–3 bar.
Pintakäsittely
Suositeltavat pintamaalit: Diccoplast Primer ja Diccoplast Plus Tix.
Komponenttien sekoittaminen
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Lisää 10 tilavuus-% kovetetta 006 2098 ja sekoita uudelleen huolellisesti. Ohenna tuote haluttuun viskositeettiin Ohenteella 1027 tai 1033.

Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1027 tai 1033.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 400 g/l maalia.
Käyttövalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 480 g/l. VOC 2004/42/EC (catA/j) 500 g/l (2010)

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Tuotetietoa löytyy nettisivuiltamme www.tikkurila.fi/coatings tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse info.coatings@tikkurila.com.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTTTakaisin