TUOTESELOSTE
22.12.2016

Diccoplast 30

 
Diccoplast 30
TYYPPI
Kaksikomponenttinen katalyyttipintamaali.
SOVELTUVUUS

Nopeasti kuivuva, täyttävä ja kestävä maali sisäkäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET
Huonekalut, kalusteet, ovet ym. puu- ja puulevypinnat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05 (RT-luokitus)
334 Sisäovien ja ikkunapuitteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05
Ominaisuudet
Tuotteella on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaatti no VTT-C-11164-15-14, jolloin se on hyväksytty laivojen sisäpuoliseen maalaukseen.
Värisävyt
Erikoissävyt valkoinen 201 ja musta 202.
Värikartat
RAL-, NCS-, SSG-, BS-, MONICOLOR NOVA- ja SYMPHONY -värikartan sävyt.
TEMASPEED PREMIUM -sävytys.
Kiiltoryhmät
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Emissioluokitus
Tämän tuotteen päästötaso täyttää pintakäsittelyaineille tarkoitetun E1-luokituksen vaatimukset. Tuote on testattu EN 717-1 -standardin mukaisesti, ja sen formaldehydipäästö on alle 0,124 mg/m3 ilmaa.
Riittoisuus

Suositeltavat levitysmäärät (ei ohennusta)

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

45–55 µm

100–120 g/m2  

11–13 m2/l

 

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1027 ja 1033
Sekoitussuhde
Maali 100 tilavuusosaa 754-sarja
Kovete 10 tilavuusosaa 006 2098
Työtapa
Suurpaineruiskutus, sivuilma-avusteinen suurpaineruiskutus ja sivuilmaruiskutus.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
2 vrk.
Kuivumisajat

110120 g/m²

+23 ºC

+50 ºC

Kosketuskuiva, kuluttua

20–30 min

10–20 min

Hiontakuiva, kuluttua

4–6 h

40–60 min

Pinkkauskuiva, kuluttua

1 vrk

1–2 h

Pinkkauslämpötila alle +35 ºC.

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.

Erikoisominaisuus

 

Kiinteäainetilavuus
60±2 til.-%
74±2 paino-%
Tiheys
1,3 kg/l
Tuotekoodi
754-sarja
MED-Sertifikaatti

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää olla alle 18%. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +18ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto. Tuote voidaan kuivata sekä ilmassa että uunissa.
Esikäsittely
Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.

Puupinnat hiotaan hiomapaperilla, jonka karkeus on P150–240. Hionta ennen seuraavaa käsittelyä hiomapaperilla, jonka karkeus on P240–400. Kaikki hiontapöly poistetaan.
Pohjamaalaus
Suositeltavat pohjamaalit: Diccoplast Primer ja Diccoplast Plus Tix.
Käsittely

Käyttöohjeet (+23 °C)

Suurpaineruiskutuksessa maalia ohennetaan noin 5–20 % viskositeettin 25–50 s (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0.011"–0.015" ja suutinpaine 80–140 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan.

Sivuilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin 5–20 % viskositeettin 25–50 s (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko 0.011"–0.015"  ja suutinpaine 40–120 bar. Hajoitusilman paine on 1–3 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan

Sivuilmaruiskutuksessa lakkaa ohennetaan noin 10–20% viskositeettin 20–50 s. (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko on 1,4–1,8 mm ja suutinpaine 2–3 bar.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen koneellista sekoitinta. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.

Älä käytä sekoitusastioina rauta-astioita, vaan muovi-, emali- tai haponkestäviä teräsastioita.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1027 tai 1033.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 380 g/l maalia.
Käyttövalmiin maalin (ohennettu 20 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 450 g/l.
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Tuotetietoa löytyy nettisivuiltamme www.tikkurila.fi/coatings tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse info.coatings@tikkurila.com.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTTTakaisin