TUOTESELOSTE
26.4.2013

Dicco Color

 
Dicco Color
TYYPPI
Liuoteohenteinen petsi.
SOVELTUVUUS
Värillinen petsiliuos puupinnoille sisätiloissa. Voidaan käyttää myös kittauskohtien värjäykseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Suositellaan huonekaluihin, kalusteisiin, oviin ym. puu- ja puulevypintoihin sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Sisältää valonkestäviä väriaineita.
Värikartat
DICCO COLOR -petsivärikartta. Useita sävyjä tilauksesta. Dicco Color –sävytys.
Riittoisuus

Suositeltavat levitysmäärät (ohentamaton)

Teoreettinen riittoisuus

kuivakalvo

märkäkalvo

 

 5µm

40–60 g/m2

14–16 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1027, 1033, 1034 ja 1035
Työtapa
Sivuilmaruiskutus, telakone ja kasto.
Kuivumisajat

80–100 g/m2

+23ºC

+50ºC

+70ºC

IRM

Päällelakattavissa, kuluttua

20min

5min

2–3 min

15–30 s


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
1–8 tilavuus-% värisävystä riippuen
1–10 paino-% värisävystä riippuen
Tiheys
0,9 kg/l riippuen värisävystä.
Tuotekoodi
294-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Petsattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Petsauksen ja petsin kuivumisen aikana pitää ilman, värjättävän pinnan ja petsin lämpötilan olla yli + 18 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Esikäsittely
Puupinnat hiotaan ennen pintakäsittelyä hiomapaperilla, jonka karkeus on
P150–240. Välihionta voidaan tehdä hiekkapaperilla, jonka karkeus on P240–400. Kaikki hiontapöly on poistettava ennen petsausta.
Käsittely

Sivuilmaruiskutuksessa tuotetta ei ohenneta. Suositeltava suuttimen koko on 1,0–1,4 mm ja suutinpaine 1–3 bar.


Kastolevityksessä tuotetta ei ohenneta.


Valukonelevityksessä tuotetta ei ohenneta.

Eri levitysmenetelmillä petsien sävy ei välttämättä ole täysin sama, joten petsin sävy ja voimakkuus on syytä tarkistaa ennenkuin liuoksella värjätään suuria pintoja. On myös huomioitava, että eri pintalakat taittavat petsisävyä hiukan eri tavoin.


Hionnan karkeusaste vaikuttaa myös värjäytymiseen.

Pintakäsittely
Suositeltavat pintalakat: Merit ja Akvi –lakat.
Komponenttien sekoittaminen
Sekoita petsi huolellisesti. Liuos on käyttövalmis sellaisenaan. Tarvittaessa Dicco Coloria voidaan ohentaa Ohenteilla 1027, 1033, 1034 ja 1035. Dicco Color petsiä voidaan sekoittaa Merit-lakkoihin.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1027, 1033, 1034 tai 1035.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 800 g/litra petsiä.
Käyttövalmiin petsin (ohennettu 10 tilavuus-%) maksimi VOC-määrä on 800 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. Tuotetietoa löytyy nettisivuiltamme www.tikkurila.fi/coatings tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse info.coatings@tikkurila.com.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTTakaisin