Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1


m1Sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, muun muassa maalit, voidaan luokitella niistä haihtuvien aineiden mukaan. Suomessa Sisäilmayhdistys ry on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen luokkaan.

Parhaaseen eli M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, joista haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä huonetilaan. M2-luokkaan kuuluvista materiaaleista sisäilmaan haihtuu vähän yhdisteitä. M3-luokan materiaaleja ei ole tutkittu, tai ne eivät läpäise luokituksien mukaisia tiukkoja päästörajoja.

M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö, ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia. Luokitelluista tuotteista on mitattu kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet. Lisäksi pieni joukko ammatti-ihmisiä arvostelee tuotteen hajuvoimakkuutta. Kaikki mittaukset tehdään neljän viikon kuluttua tuotteen levittämisestä.

Mittausten mukaan esimerkiksi Tikkurilan Remontti-Ässä remonttimaalista haihtuu yhtä vähän aineita kuin kipsilevystä. .

M1 hyväksytyt tuotteet

Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
Ympäristöseloste
Tikkurila_intact_primer Intact Primer - Yleis- ja tartuntapohjamaali
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
tikkurila_presto_f_10L Presto F Remonttitasoite - UUSI NIMI ! Korvaa Presto LF...
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
tikkurila_presto_lf_plus_10L Presto LF+ Yleistasoite - UUSI TUOTE! Korvaa Presto LH...
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
tikkurila_ykkoskatto_18L Ykköskatto - UUSI TUOTE!
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote