Tikkurilan Allergiatunnukselliset tuotteet

Allergiatuotteet


AllergiatunnusAllergiatunnus on puolueettomasti tutkituille ja turvallisiksi todetuille tuotteille myönnetty luotettavuuden osoitus. Tunnus kertoo tuotteesta, joka täyttää tarkat tuotekohtaiset vaatimuskriteerit eikä sisällä hajusteita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita.

Maaleissa tuotteilta edellytetään rakennusmateriaalien päästöluokituksen mukaista M1-luokkaa. Lisäksi tuotteista tulee olla testattu myös 3vrk:n ikäisinä TVOC-päästöt, joiden tulee alittaa raja-arvo 800mikrogrammaa/m2h. Tämän lisäksi tuotteilta edellytetään käyttöturvallisuustiedotteet ja tuoteselosteet. Tuotteista ei saa haihtua yleisesti herkistäviä tai ärsyttäviä aineita. Raaka-aineista on ilmoitettava tarkat pitoisuudet. Tuotteilta edellytetään lisäksi nihkeäpyyhintäkestävyyttä.

Hyväksytyistä tuotteista valmistajan on toteutettava allergisia kuluttajia varten oma käyttöturvallisuusohje, jossa ilmoitetaan mm. aineiden pitoisuudet.

Lue lisää Allergiatunnuksesta: www.allergia.fi

Allergiatunnukselliset tuotteet

Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
Ympäristöseloste