Mitkä ovat EU-ympäristömerkin uudet, tiukennetut vaatimukset maaleille?

EU-ympäristömerkki eli EU-kukka voidaan myöntää tuotteelle, jonka koko elinkaari täyttää tiukat ympäristö-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Vaatimustaso on asetettu sellaiseksi, että vain 10–20 % tuotteista tuoteryhmän sisällä voi saada merkin.

EU-ympäristömerkki uusii määräajoin kriteereitään. Uusimistyön yhteydessä otetaan käyttöön täysin uusia kriteereitä ja aikaisemminkin käytössä olleita kiristetään. Uusituissa kriteereissä on otettu mukaan uusia tuoteryhmiä ja niille sopivia käyttövaatimuksia. Myös käyttäjän turvallisuus otetaan entistä paremmin huomioon.

Maalikriteerit uusittiin 2014

Vuonna 2014 julkistettiin uudet ympäristömerkkikriteerit maaleille, minkä vuoksi myös Tikkurila Oyj joutui osoittamaan tuotteidensa täyttävän tiukennetutkin vaatimukset. Suomessa merkkiä haetaan Motiva Services Oy:n Ympäristömerkintä-yksiköstä.

Tikkurilan sisäseinien maalaamiseen tarkoitetut Joker, Remontti-Ässä ja Duett täyttävät EU-ympäristömerkin uudet, tiukennetut vaatimukset. Tuotteilta edellytetään korkeaa laatua, tehokkuuden tasoa ja pitkäikäisyyttä.

Merkkiä myöntävälle taholle on toimitettava tiedot tuotteen täsmällisestä koostumuksesta eli kaikista raaka-aineista ja niiden sisältämistä aineista ja epäpuhtauksista, joiden pitoisuus tuotteessa on yli 0,01 %.

Remontti-Ässällä ja Duett-sisustusmaalilla on EU-ympäristömerkin ohella M1-merkki ja Remontti-Ässällä lisäksi Allergiatunnus.

EU-ympäristömerkin vaatimukset maaleille

Tuotteelle myönnetty EU-ympäristömerkki takaa kuluttajalle, että esim. haihtuvien ja puolihaihtuvien orgaanisten aineiden käyttö maalien valmistuksessa on minimoitu niin pitkälle, kuin se on teknisesti mahdollista vaarantamatta tuotteen soveltuvuutta käyttöön. Tämä näkyy myös tuotteen etiketissä mainintana ”alhaisempi VOC-pitoisuus”.

Kaikkien sisäseinä- ja sisäkattomaalien on saavutettava pesunkestävyyden luokka 1 tai 2 standardien SFS-EN 13300 ja ISO 11998 mukaisesti määriteltynä.

Tuotteen sisältämälle valkoiselle pigmentille (titaanidioksidille) on myös asetettu laatuvaatimuksia. Titaanidioksidin valmistuksen päästöt ja syntyneet jätteiden määrät eivät saa ylittää niille asetettuja raja-arvoja.

Riittoisuusvaatimuksia sovelletaan valkoisiin ja vaaleisiin maalituotteisiin. Näiden maalien riittoisuuden (peittokyvyn ollessa 98 %) on oltava vähintään 8 m²/ l. Sisämaalien levitysasteen (peittokyvyn ollessa 98 %) on oltava vähintään 8 m²/l.

Ympäristömerkitty tuote ei saa luokittua aineeksi, joka on luokiteltu myrkylliseksi, hengitysteitä tai ihoa herkistäväksi, syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi tai ympäristölle vaaralliseksi. Se ei myöskään saa sisältää tällaisia aineita..

Joillekin maalien sisältämille aineille on myönnetty poikkeuksia, jos on katsottu, että ne ovat välttämättömiä tuotteiden teknisiä ominaisuuksia ajatellen.

Uusissa kriteereissä kiinnitetään myös entistä enemmän huomiota kierrätykseen ja jätteiden käsittelyyn. Kuluttajaa opastetaan ”minimoimaan maalijäte arvioimalla maalintarve”, ”ottamaan käyttämätön maali talteen uudelleenkäyttöä varten” sekä neuvotaan, miten ”maalin uudelleenkäytöllä voidaan tehokkaasti minimoida tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksía”. Kriteereissä otetaan myös kantaa maalarin turvallisuuteen ja muistutetaan henkilösuojaimien käytöstä.

Tikkurilan Eko-Joker (nyk. Joker) sai vuonna 1997 EU-ympäristömerkin ensimmäisenä maalina ja ensimmäisenä tuotteena Suomessa. Sillä on myös Allergiatunnus, M1-merkki ja MED-hyväksyntä.


EU-ympäristömerkki jo vuodesta 1992

EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa Euroopan yhteisön kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa politiikkaa, jolla pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin. Merkki luotiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella.

Ensimmäinen kriteeristö tuoteryhmälle ”Sisämaalit ja -lakat” julkaistiin vuonna 1996. Sitä edelsi laajahko elinkaariarviointi, jonka perusteella alkuperäiset kriteerit luotiin. Tuolloin pääpaino oli ympäristön kannalta kaikkein merkittävimmissä vaikutuksissa, esim. liuotteiden käytössä ja valkoisena pigmenttinä käytetyn titaanidioksidin valmistuksen aikaisissa tuotantopäästöissä. Lisäksi jo tuolloin haluttiin antaa tarkat ohjeet siitä, miten tuotteita saa ja voi markkinoida ja millaisia ohjeita ylimääräisen maalin hävittämisestä tulee antaa.

Teksti: Leena Manni-Rantanen

Kuvat: Tikkurila Oyj, Motiva Services Oy


EU-ympäristömerkkituotteet

Remontti Assa 7.2L

Remontti-Ässä

 

Sisämaalaukseen betoni-, rappaus-, tiili-, tasoite-, lastulevy-, kartonkipintaiselle kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille. Soveltuu sekä uusille että ennen maalatuille pinnoille.

Tuote on puolihimmeä
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
7
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Joker 7.2L

Joker

 

Sisämaalaukseen. Sopivia maalausalustoja ovat rappaus, betoni, tasoite, tiili, pahvi, puu, kartonkipintainen kipsilevy, lastulevy ja puukuitulevy. Soveltuu sekä uusille, että ennen maalatuille pinnoille. Ei sovellu ovien ja kalusteiden maalaukseen.

Tuote on himmeä
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
7
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l