Mitä tarkoittaa joutsenmerkitty rakennus?

Moni tuntee Joutsenmerkin ja on ostanut joutsenmerkittyjä tuotteita. Merkki koetaan takeeksi tuotteen turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä. Aiemman käytännön lisäksi, jossa yksittäiset tuotteet ovat joutsenmerkittyjä, voidaan nykyään koko rakennus joutsenmerkitä. 

Pohjoismaisen ympäristömerkin vaatimukset joutsenmerkitylle talolle on esitetty Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset -kriteeristössä. Joutsenmerkin voivat saada edellä mainittujen rakennusten lisäksi seuraavantyyppiset uudiskohteet: vapaa-ajanasunnot, iäkkäiden ja vammaisten asumiseen tarkoitetut rakennukset, jotka luokitellaan asuinrakennuksiksi eikä hoitolaitoksiksi, sekä väliaikaiset asunnot. Joutsenmerkin kriteeristö korjausrakentamiseen on valmisteilla.

Joutsenmerkki asettaa rakennuksille vaatimuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyville asioille kuten energiankäytölle, kemiallisille tuotteille, sisäilmalle ja rakennusmateriaaleille. Näiden lisäksi rakentamisen laadunvalvonnalle ja luovutukselle on vaatimuksia, joista rakennuksen käyttäjän kannalta oleellisin on rakennuksen huoltokirja. Sen avulla käyttäjille opetetaan rakennuksen ja sen teknisten laitteiden käyttöä ja kunnossapitoa sekä ympäristönäkökulmasta sopivimmat ratkaisut. Joutsenmerkitylle rakennukselle on pakollisia vaatimuksia, joiden tulee aina täyttyä sekä pistevaatimuksia, joista pitää saada vähintään tietty pistemäärä.

Kenttäkadun joutsenmerkitty päiväkoti Hyvinkäällä on lajissaan Suomen ensimmäinen. Sen pääsuunnittelija on Juha Laine Arkkitehtitoimisto RCo Oy:stä ja pääurakoitsija Teijo-Talot Oy. Tikkurilan tuotteita löytyy sekä julkisivuista että sisätiloista.

Vaatimukset joutsenmerkitylle rakennukselle

Pakollisia vaatimuksia on olemassa rakennusten energiankäytölle, valaistuksen tarveohjaukselle, kodinkoneiden energiatehokkuudelle, jätteiden lajittelulle, radonin riskianalyysille ja selvitykselle mahdollisista toimenpiteistä sekä kosteusongelmien estämiselle, ilmanvaihdolle, päivänvalolle ja formaldehydipäästöille. Lisäksi on vain päiväkoteja ja kouluja koskevat vaatimukset melulle.

Kemiallisille tuotteille ja rakennusmateriaaleille on tiukat pakolliset vaatimukset. Joutsenmerkittyyn rakennukseen kiinteästi sisään tai sen yhteyteen asennetuista tuotteista, tavaroista ja materiaaleista tulee pitää materiaalilistaa ja materiaalilokia. Listassa on valmistaja, tuotenimi ja tuotetyypin kuvaus, josta ilmenee käyttötarkoitus. Loki on digitaalinen tietokanta, joka kattaa rakentamisessa käytetyt rakennusmateriaalit ja kemialliset tuotteet.

Pistevaatimuksien saavuttamiseksi kriteeristössä esitetyistä ympäristöön vaikuttavista aiheista valitaan kohteeseen sopivat ratkaisut, joilla saavutetaan vähimmäispistemäärä. Pisteitä voi saada, esimerkiksi aurinkokeräimien ja aurinkopaneelien käytöstä sekä joutsenmerkittyjen tuotteiden käytöstä.

Maalituotteet joutsenmerkittyyn rakennukseen

Joutsenmerkittyjen maalituotteiden lisäksi voidaan käyttää tuotteita, jotka täyttävät Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset -kriteeristön vaatimukset kemiallisille tuotteille. Joutsenmerkin tarkistamat ja hyväksymät maalituotteet löytyvät joutsenmerkityn rakennuksen rakentajalle tarkoitetusta tietokannasta.

Tikkurilan joutsenmerkittyyn rakennukseen soveltuvat tuotteet ammattilais- ja teollisuuskäyttöön löytyvät täältä.

    
Teksti: Sakari Leimi
Kuva: Kari Väyrynen


Kontaktibanneri_2018
Kaipaatko lisätietoa tuotteesta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme >>