Maalaustyön turvallisuus

Maalaustyö on turvallista, kun käytetään asianmukaisia suojaimia, nostoapuvälineitä ja huolehditaan riittävästä ilmanvaihdosta. Kuten mitkä tahansa kemikaalit, myös maalit saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita tai ihoärsytystä. Lisäksi maalin kuivumisen aikana ilmaan haihtuu yhdisteitä, jotka saattavat olla haitallisia.

Tikkurilassa tehdään jatkuvaa tuotekehitystä entistä turvallisempien pintakäsittelytuotteiden tuomiseksi markkinoille. Kaikista tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote, josta näet tuotteen sisältämät ainesosat.

 

Maalarin turvallisuus

Paloturvallisuus

Ympäristö- ja turvallisuusmerkit

Henkilönsuojaimet