Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Tixomatt

Pohjamaali erityiskattopinnoille

Tixomatt on hyytelömäinen, peittävä ja eristävä sisäkattojen alkydipohjamaali. Tuote soveltuu uusille ja ennen maalatuille sisäkattopinnoille.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäkattoonTuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Sitova ja eristävä

Tixomatt on sitova ja eristävä pohjamaali rappaus-, tasoite-, lastulevy-, puukuitulevy- ja puupinnoille sisällä. Se soveltuu etenkin ruiskutasoitekatoille ja estää läpilyöntejä.

Helppo työstää

Tixomatt-maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1-2 kertaa. Pintamaalaus voidaan tehdään tarvittaessa Siro Himmeällä.

Pölykuiva tunnissa

Tixomatt on pölykuiva tunnissa. Päällemaalaus voidaan suorittaa seuraavana päivänä.


TUOTESELOSTE
13.6.2016
 

Tixomatt sisäkattopohjamaali

TYYPPI
Hyytelömäinen peittävä ja eristävä sisäkattojen alkydipohjamaali.
SOVELTUVUUS
Soveltuu uusille ja ennen maalatuille rappaus-, tasoite-, lastulevy-, puukuitulevy- ja puupinnoille sisällä.
KÄYTTÖKOHTEET
Sisäkatot.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on täyshimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
221 Liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05 (RT-luokitus)
223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...05
Maalaustarvikeryhmä 2001
12.9 Muut alkydipohjamaalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
10-12 m2/l.
Pakkaukset
1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Ohenne
Alkydiohenne 2010
Työtapa
Telaus S10, ruiskutus tai sively S2.

Korkeapaineruiskutus
- suutin 0,013" - 0,018" eli 0,330 - 0,460 mm.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 1 tunnissa. Päällemaalaus voidaan suorittaa seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus
55 %.
Tiheys
1,6 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista rappaus-, tasoite-, lastulevy- ja puukuitulevypinnat liasta ja pölystä.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu-pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin.
Maalaus

Tixomattia ei yleensä tarvitse sekoittaa eikä ohentaa ennen käyttöä. Tarvittaessa ohennus esim. pohjamaalausta varten 5-10 % Alkydiohenteella 2010. Anna maalin seistä ohentamisen jälkeen n. 1 tunnin ajan, jotta hyytelömäisyys palautuu. Levitä maali telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1-2 kertaa. Pintamaalaus Siro Himmeällä.

Tuote sisältää orgaanisia liuottimia, joilla on ominaishaju.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua maalaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/g) 350g/l(2010)
Tixomatt sisältää VOC max. 350 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Varoitus. Syttyvä neste ja höyry. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III. Alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
tip310310 / akk181213 / pih100616 / 5200201

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!