TUOTESELOSTE
1.8.2004
(entinen pvm. 27.8.2003)
 

Tie- ja katumaali vesiohenteinen

TYYPPI
Erittäin nopeasti kuivuva vesiohenteinen akrylaattisideaineeseen perustuva tie- ja katumaali.
SOVELTUVUUS
Merkintämaali asfaltti-, öljysora- ym. vastaavantyyppisille pinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Tiet, kadut ja paikoitusalueet ym.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
1
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
2
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
99 Muut erityistuotteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
99 Muut erikoistuotteet (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen ja keltainen.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 1-2 m2/l, alustan huokoisuudella on suuri vaikutus riittoisuuteen
Pakkaukset
1 l, 10 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruiskutus, telaus tai sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
n. 5-15 min (yliajettavuus). Maalin kuivumisaikaan vaikuttavat mm. lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, ilmavirtaus ja maalin ohentaminen.
Kiinnitarttuvuus
Hyvä
Säänkestävyys
Hyvä
Kulutuksenkestävyys
Hyvä
Kiinteäainetilavuus
n. 62 %
Tiheys
n. 1,7 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinta ei saa olla yli 3°C ilmaa kylmempi. Varottava maalaamasta sadekuuron uhatessa.
Esikäsittely
Poista maalattavalta pinnalta hiekka ja muu irtonainen aines sekä öljy ja rasva.
Maalaus
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maali kuivuu erittäin nopeasti, mutta voit hidastaa maalin kuivumista sekoittamalla maaliin max. 5 % vettä. Levitä maali ruiskuttaen, telaten tai sivellen. Mikäli levität maalia ruiskuttamalla, sumuta maalin pintaan ohut kerros vettä, koska maalin pintaan muodostuu nopeasti nahka avonaisessa astiassa. Jos varastoit jo avatun maalipurkin, sumuta vettä maalin pintaan ja sulje purkki hyvin.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Mikäli ruiskutuslaitetta on käytetty liuoteohenteisen maalin levitykseen, on laitteisto pestävä ensin käytetyn liuoteohenteisen maalin liuotteella erittäin huolellisesti. Tämän jälkeen ruiskun läpi on ajettava runsaasti vettä liuotteen poistamiseksi. Huomioi erityisesti ruiskun suodattimien puhdistus.
Hoito-ohjeet
Seuraavana päivänä maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa vedellä ilman pesuainetta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
jar010904 / inh010704 / kal / 060904 / 006 6900-0066901