TUOTESELOSTE
10.3.2014

Temaline TL

 
Temaline TL
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksipinnoite.
SOVELTUVUUS

Soveltuu kemiallisessa ja mekaanisessa upotusrasituksessa olevien teräspintojen pinnoittamiseen. Soveltuu lyijyvapaan bensiinin säiliöiden pinnoitukseen. CE-merkinnän vuoksi voidaan käyttää myös betonipinnoille.

KÄYTTÖKOHTEET
Öljytuotteiden varastosäiliöt, metsä- ja kemianteollisuuden sekä jätevedenpuhdistamojen säiliöt ja altaat ym. teräspinnat.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Kestää hyvin upotuksessa laimeina liuoksina olevia ei-hapettavia happoja, emäksiä ja suolaliuoksia. Kemikaalinkestävyys määritellään tapauskohtaisesti.
Värisävyt
Harmaa. Värisävy saattaa muuttua valon ja kemikaalien vaikutuksesta.
Kiiltoryhmät
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

250µm

250µm

4,0 m2/l

500µm

500µm

2,0 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.

Ohenne
1031
Sekoitussuhde
Maali 2 tilavuusosaa 008 7065
Kovete 1 tilavuusosa 008 7067
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
½ h
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 250µm

+10ºC

+23ºC

+35ºC

Pölykuiva, kuluttua

8h

6 h

2 h

Kosketuskuiva, kuluttua

30h

16h

8h

Päällemaalattavissa ilman karhennusta, kuluttua

8–48 h

6–24 h

2–10 h

Täysin kovettunut, kuluttua

14d

7d

3d


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%. (ISO 3233)
n. 100 paino-%
Tiheys
1,3 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
Maali 008 7065, Kovete 008 7067

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä.
(SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat:
Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)

Betonipinnat:
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Roiskeet ja epätasaisuudet poistetaan hiomalla. Betonivalussa oleva sementtiliima ja mahdollinen muottiöljy poistetaan hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Betonipinnassa olevat kolot ja huokoset täytetään TEMALINE TL -seoksen ja hienon, kuivan kvartsihiekan seoksella.
Pohjamaalaus

Teräspinnat:           TEMALINE TL

Betonipinnat:  imeytys 30% ohennetulla TEMALINE TL:llä
Pintamaalaus

Teräspinnat:   1 x TEMALINE TL.

Betonipinnat: 2 x TEMALINE TL.
Maalaus

Maalaustyössä käytetään lämmittimellä varustettua kaksikomponenttisuurpaine-ruiskua. Laitteiston tulee olla painesuhteiltaan vähintään 45:1 ja teoreettisen litratuoton vähintään 8 l/min. Lämmitys säädetään niin, että maalin lämpötila pistoolista mitattuna on n. 50ºC, lähtölämpötila n. 40ºC. Tarvittaessa käytetään letkulämmitystä. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,018"–0,027" ja suutinpaine 180–200 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Maalaustyössä suositellaan käytettäväksi kääntösuutinta.

Terävät reunat, nurkat, kulmat, hitsisaumat ym. vaikeasti maalattavissa olevat kohdat vahvistusmaalataan siveltimellä ennen ruiskumaalausta.

Huom! Seoksen käyttöaika on n. 30 min (+23ºC) ja n. 5min (+40ºC). On varottava, ettei seos pääse jähmettymään sekoitusputkessa, letkussa tai ruiskupistoolissa.

Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 006 1031 tai asetoni.
EU VOC -raja-arvo
Ei sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 80 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
14
TIK-8700-5065
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Maali
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
Kulutuskestävyys
Luokka II
< 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka II, 5 m< sD < 50 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
F(NPD)


Takaisin