Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Temafloor PU

Elastinen polyuretaanipinnoite

Temafloor PU on elastinen, kaksikomponenttinen ja
liuotteeton polyuretaanipinnoite. Temafloor PU soveltuu uusien ja aiemmin käsiteltyjen betonisten teollisuuslattioiden käsittelyyn.


Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
1
m2/l

Teollisuuden tiloihin

Temafloor PU kestää hyvin kemiallisia rasituksia ja mekaanista kulutusta, joten se soveltuu hyvin
teollisuus-, varasto- ja korjaamotilojen lattioihin, kuten esim. ilmanvaihtokonehuoneet,
prosessitilat, paperikonehallit, trukki- ja ajokäytävät sekä pysäköintitilat.

Sävytettävissä

Temafloor PU on elastisuutensa ansiosta hiljainen. Tuote on sävytettävissä useisiin eri sävyihin.

Luotettava ja helppohoitoinen

Muodostaa kestävän, saumattoman ja helppohoitoisen pinnan. Temafloor PU ei kutistu eikä halkeile.


TUOTESELOSTE
12.12.2014

Temafloor PU

 
Temafloor PU
TYYPPI
Elastinen, kaksikomponenttinen ja liuotteeton polyuretaanipinnoite.
SOVELTUVUUS

Kemiallisen ja mekaanisen rasituksen alaiset vanhat ja uudet betoni- ja asvalttilattiat teollisuus-, varasto- ja korjaamotiloissa, kuten esim. ilmanvaihtokonehuoneet, prosessitilat, paperikonehallit, trukki- ja ajoväylät.

KÄYTTÖKOHTEET
Esim. ilmanvaihtokonehuoneet, prosessitilat, paperikonehallit, trukki- ja ajokäytävät.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
665 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12 ja 666 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanilattiamassat RL 06
Maalaustarvikeryhmä 2001
52 Niukkaliuotteiset ja liuotteettomat reaktiomaalit, pinnoitteet ja lattiamassat (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Hyvä kulutuksen kestävyys. Murtovenymä noin 60%. Kestää vettä, öljyjä, rasvoja, kemikaaleja sekä laimeina liuoksina ei-hapettavia happoja, emäksiä ja suolaliuoksia. Hapettavia happoja ja valkaisuliuoksia vain tilapäisinä roiskeina. Hyvä iskunkestävyys. Kestää + 80 ºC kuivaa lämpöä. Ei kestä äkillisiä lämpötilan muutoksia. Itsestäänsiliävä pinnoite, levitetään hammaslastalla tai teräslastalla.

Palokäyttäytyminen: standardin EN 13501-1 mukainen paloluokka BFL-s1.
Värisävyt
TVT 0229, useimmat RAL Classic -sävyt sekä rajoitettu määrä RAL Effect ja NCS S –sävyjä.
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja maalausmenetelmä. Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin seuraava:

 

Kerrospaksuudella 1 mm riittoisuus n. 1 m2/l

Kerrospaksuudella 2 mm riittoisuus n. 0,5 m2/l
Sekoitussuhde
Maali 4 tilavuusosaa 534-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 4011
Työtapa
Hammaslasta tai teräslasta.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
20 - 30 min lattialle kaadettuna, n. 15 min sekoitusastiassa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Pölykuiva 6 h kuluttua

Kevyen liikenteen kestävä 24 h kuluttua

Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

 

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,4 kg / l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
Maali 534-sarja, Kovete 008 4011

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Sementtiliimakerros poistetaan betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Puhdistusmenetelmäksi valitaan parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdistuksen jälkeen sementtipöly imuroidaan huolellisesti. Peittaus tehdään laimennetulla suolahappoliuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan.

Vanha betonilattia:
Rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet poistetaan emulsiopesulla. Vanha, hilseilevä maalikalvo poistetaan hiomalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Lattian kolot ja kuopat puhdistetaan terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Halkeamat avataan esim. kulmahiomakoneella. Irtonainen aines ja pöly poistetaan.

Sementtimäiset tasoitemassat:
Tarkista yhteensopivuus tasoitemassan valmistajalta.
Pohjustus
Pohjustuslakkaus tehdään 30–50% Ohenteella 1029 ohennetulla Temafloor 400 epoksilakalla tai Fontefloor EP Primerilla ohennettuna noin 40% vedellä. Pohjuste kaadetaan lattialle ja levitetään niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tehdään tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä. Mikäli pohjustus jää huokoiseksi, aiheuttaa se reikiä ja ilmakuplia valmiissa pinnoitteessa.

Kosteaan lakkapintaan sirotellaan kuivaa, raekokoa Ø 0,1–0,6 mm olevaa hiekkaa kiinnitarttuvuuden varmistamiseksi ja pinnoitemassan liukumisen estämiseksi. Irtohiekka imuroidaan pois ennen pinnoitusta Temafloor PU:lla.

Pinnoitettaessa asvalttilattiaa tehdään pohjustus levittämällä ohentamatonta Temafloor PU:ta sopivalla teräs- tai kumilastalla niin, että lattian kolot ja halkeamat täyttyvät.
Paikkaukset
Kuopat, avatut halkeamat ja kolot tasoitetaan ohentamattoman Temafloor 400 epoksilakan tai Fontefloor EP Primerin ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1–2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1–0,6 mm olevaa hiekkaa. Tasoitetut kohdat hiotaan ympäröivän lattian tasoon ennen pinnoitusta.
Laimennus
TEMAFLOOR PU polyuretaanipinnoitetta ei ohenneta.
Pinnoitus

Pinnoitustyö voidaan aloittaa, kun pohjustuslakkaus ja paikkaukset ovat kuivuneet vähintään

16 h, kuitenkin viimeistään 24 h:n kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen pinnoitusta. Pinnoiteseos kaadetaan lattialle ja levitetään hammastetulla teräslastalla tai säätölastalla. Levitettäessä massaa sileäreunaisella teräslastalla tulee varmistaa kerrospaksuus tarkkailemalla massan menekkiä ja mittaamalla kalvonpaksuus. Suositeltava kerrospaksuus on 1,0– 2,0 mm. Massan pinta tulee piikkitelata n. 10–20 min kuluttua pinnoitteen levityksestä. Piikkitelaus tasoittaa massakalvon ja poistaa siitä ilmakuplat.

 

Huom! Astiaan jäävää seosta ei saa kaapia lattialle vaan se tulee lisätä seuraavaan sekoitettavaan erään.
Komponenttien sekoittaminen
Kovete lisätään muoviosaan ja sekoitetaan huolellisesti (n. 2 min) laastinsekoittimella. Seosmäärään vaikuttaa pinnoitettava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, massan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1061.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor PU: max. VOC < 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-0534-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
Luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka II: ≥ 10 mm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka II, 5 m < sD < 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5


Takaisin