TUOTESELOSTE
13.1.2014

Temafloor AC501

 
Temafloor AC501
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, matalaviskoosinen liuotteeton akryylipinnoite.
SOVELTUVUUS

Soveltuu käytettäväksi sekä itsestäänsiliävänä pinnoitteena sekä värihiekkatäytetyn hiertomassan sideaineena.

Soveltuu hiekalla täytettynä betonilattioiden paikkauksiin.

Kovettuu nopeasti myös matalissa lämpötiloissa.

Soveltuu mm. liiketilojen, varastojen, laboratorioiden ja elintarviketeollisuuden lattiapinnoitteeksi.

KÄYTTÖKOHTEET
Käytetään Temafloor AC -akryylilattioiden pinnoitemassojen valmistukseen.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
667 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat akryylilattiamassat RL 06, 12
Maalaustarvikeryhmä 2001
52 Niukkaliuotteiset ja liuotteettomat reaktiomaalit, pinnoitteet ja lattiamassat (RT-luokitus)
Värisävyt
Lakan värisävy ja kiilto voivat muuttua ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta. Massapinnoitteen värisävy riippuu käytettävästä hiekasta.
Kiiltoryhmät
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Tasaiselle pohjalle laskentamalli on:

2 mm massaus: 2 l valmista massaa / m2

6 mm massaus: 6 l valmista massaa / m2

Käytännön riittoisuuteen vaikuttaa alustan tasaisuus.

Pakkaukset
200 l tynnyri, sisältö 180 kg.
Sekoitussuhde
Hierrettävät massat 4-6 mm:
Temafloor AC501 22 p-%
Värihiekka Ø 0,3-0,8 mm 15 p-%
Värihiekka Ø 0,6-1,2 mm 63 p-%
Työtapa

Pohjustuslakkaus: Temafloor AC102 Primer levitetään kumilastalla ja tasoitetaan telaamalla.

Massaus: Temafloor AC501 seos levitetään säätölastalla. Massattu pinta hierretään käsin tai käytetään sirottelutekniikkaa.

Pintalakkaus: Temafloor AC601 Clear lakkaseos levitetään kumilastalla ja tasoitetaan telaamalla.

Kovettuminen

 

Erikoisominaisuus

Sekoitustaulukko

 

Lämpötila (oC)*

Kovetteen määrä 

(paino-% sideaineesta)

Käyttöaika (min)

Kovettumisaika (min)

+ 5

5

n. 17

n. 55

+ 10

4

n. 20

n. 50

+ 15

3

n. 20

n. 50

+ 20

3

n. 15

n. 35

+ 25

2

n. 20

n. 40

+ 30

2

n. 17

n. 35

 

* Lakan, ilman sekä lattian lämpötila

Mahdolliset kovetteet: BP-50-FT, Perkadox®CH-50 tai

PEROXAN BP-Pulver 50 W

Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
0,97 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
001 6085

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.
Pohjustus
Tee pohjustuslakkaus Temafloor AC102 akryylilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitetä telalla tai lastalla niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa noin 30 min kuluttua.

Sirottele tuoreen lakkauksen päälle esim. raekokoa 0,4 - 0,8 mm olevaa hiekkaa pintamassan tartunnan varmistamiseksi ja ettei massa levitettäessä liukuisi lakkapinnalla.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Temafloor AC501 akryylilakan ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa hiekkaa raekokoa Ø 0,5 - 1,2 mm.

Lattian ylitasoitus voidaan tehdä Temafloor AC501 ja 0,1 - 0,3 mm hiekan seoksella.
Laimennus
Ei ohenneta.
Massaus
Kaada Temafloor AC501 seos kokonaisuudessaan lattialle. Levitä säätölastalla haluttuun kerrospaksuuteen. Hierrä massattu pinta käsin tai käytä sirottelutekniikkaa.
Pintalakkaus
Pintalakkaus suoritetaan pinnoitteen kovetuttua. Pintalakkaus suoritetaan Temafloor AC601 Clear pintalakalla. Kaada lakkaseos lattialle, levitä kumilastalla ja tasoita telaamalla.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovetejauhe lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa lakattava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1400, tuotekoodi 006 1400.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor AC501: max. VOC < 500 g/l

Vain ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813:2002 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-1600-5002b
EN 13813
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
AR 0,5
Kemiallinen kestävyys
Luokka 1
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
IR4
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Efl  (NPD)
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0


CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-1600-5002a
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
< 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
Luokka I
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka III, sD > 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen

Efl-s1 (NPD)

Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5


Takaisin