TUOTESELOSTE
13.1.2014

Temafloor 401

 
Temafloor 401
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksihiertolakka.
SOVELTUVUUS
Matalan viskositeetin omaava, helposti hierrettävä lakka, jota käytetään Temafloor 4000 hiertomassan sideaineena.
KÄYTTÖKOHTEET
-

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04
Maalaustarvikeryhmä 2001
75 Reaktiolakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Standardin EN 13501-1 mukainen paloluokka BFL-s1.
Värisävyt
Lakan värisävy ja kiilto muuttuvat ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta.
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Tasaiselle pohjalle laskentamalli on:

1 mm massaus: 1 l valmista massaa / m2
5 mm massaus: 5 l valmista massaa / m2

Käytännön riitoisuuteen vaikuttaa alustan tasaisuus.

Sekoitussuhde
Temafloor 401 seos
Maali 2 tilavuusosaa 008 4002
Kovete 1 tilavuusosa 008 4012

Massan kalvonpaksuus 2 - 10 mm
1 tilavuusosa TEMAFLOOR 401 seosta
6 - 8 tilavuusosaa täyteainetta, esim. raekokoa Ø 1,0 - 1,8 mm

HUOM! Hiekan raekoko ja määrä valitaan tarpeen mukaan.
Työtapa
Levitys kumilastalla ja tasoitus telaamalla.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
20 - 30 min lattialle levitettynä, 10 - 15 min sekoitusastiassa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 6 h kuluttua
Kevyen liikenteen kestävä 24 h kuluttua
Pintalakattavissa 16 - 24 h kuluttua
Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,1 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
008 4002

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.
Pohjustus
Tee pohjustuslakkaus noin 30 % ohennetulla TEMAFLOOR 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitetä niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä.
Sirottele tuoreen lakkauksen päälle esim. raekokoa Ø 0,5 - 1,2 mm olevaa hiekkaa hiertomassan tartunnan varmistamiseksi ja ettei massa levittäessä liukuisi lakkapinnalla.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Temafloor 400 epoksilakan ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa hiekkaa raekokoa Ø 0,5 - 1,2 mm.
Laimennus
Temafloor 4000 epoksimassaa ei ohenneta.
Massaus
Kaada Temafloor 4000 kokonaisuudessaan lattialle. Levitä ohuet kerrokset säätölastalla haluttuun kerrospaksuuteen. Käytä paksujen kerrosten levittämiseen vetolaatikkoa tai oikolautaa ja ohjainrimoja. Hierrä massattu pinta käsin tai tarkoitukseen soveltuvilla kevyillä koneellisilla hiertimillä.
Pintalakkaus
Pintalakkaus tai massaus suoritetaan 16 - 24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Pintalakkaus tehdään ohentamattomalla Temafloor 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle, levitä kumilastalla ja tasoita telaamalla.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovete lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa lakattava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 006 1029.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 401: max. VOC < 500 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-8400-5001a
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5


CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813:2002 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
11
TIK-8400-5001b
EN 13813
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
RWA 10 *)
Kemiallinen kestävyys
CR 1, 2, 4, 4a, 6, 6b, 7, 7a, 11, 12, 14 (luokka 2)
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
IR4
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0
*) Temafloor 4000


Takaisin