Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Temafloor 4000 ESD

Liuotteeton epoksimassa

Temafloor 4000 ESD -epoksimassa muodostaa yhdessä Temafloor 310 ESD Primerin kanssa käytettynä sähköistä varausta poistavan lattiapinnoitteen.

Tuote soveltuu sisälattiaanTyöväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
4
m2/l

Kovaan kulutukseen

Tyypillisiä käyttökohteita ovat elektroniikkateollisuuden, teollisuus- ja julkisten tilojen IT-huoneiden sekä herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita käsittelevien ja varastoivien yritysten lattiapinnat.

Lisää turvallisuutta

Temafloor 4000 ESD muodostaa karhean pinnan joka ehkäisee liukastumista. Pinta kestää suurta mekaanista ja keskisuurta kemiallista rasitusta.

Sähkönjohtavuutta

Temafloor 4000 ESD täyttää standardin IEC-EN 61340-5-1 mukaisen sähkönjohtavuusvaatimuksen.


TUOTESELOSTE
13.1.2015

Temafloor 4000 ESD

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Liuotteeton, hierrettävä Temafloor 4000 ESD epoksimassa saadaan lisäämällä johtavaa hiekkaseosta Temafloor 401 epoksilakkaseokseen.
SOVELTUVUUS

Muodostaa yhdessä Temafloor 310 ESD pohjusteen kanssa käytettynä staattista sähköä poistavan lattiapinnoitejärjestelmän.

KÄYTTÖKOHTEET
Soveltuu suuren mekaanisen ja keskisuuren kemiallisen rasituksen alaisten betonilattioiden pinnoitukseen teollisuus-, varasto- ja korjaamotiloissa, kun lattiapinnoitteelta vaaditaan sähkönjohtavuutta. Käytetään esim. prosessitiloissa, elektroniikkateollisuudessa, herkästi syttyviä ja räjähtäviä aineita käsiteltävissä ja varastoitavissa laitoksissa ja yleensä lattiapinnoissa, joissa staattisen sähkön muodostumien ei ole toivottua.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
691 Sähköä johtavat lattiamaalit ja -pinnoitteet RL 06
Ominaisuudet
Täyttää standardin IEC-EN 61340-5-1 mukaisen sähkönjohtavuusvaatimuksen. Kestää kovaa kulutusta. Kemiallinen kestävyysilmoitetaan tapauskohtaisesti. Kestää + 110 ºC kuivaa lämpöä ja + 60 ºC upotusrasituksessa.
Värisävyt
Lakan sävy ja kiilto muuttuvat ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta. Massapinnoitteen värisävy riippuu käytettävästä hiekasta. Lakan sävy ja kiilto muuttuvat ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta.
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus

Tasaiselle pohjalle laskentamalli on:

 

3 mm massaus: 3 l valmista massaa / m2

4 mm massaus: 4 l valmista massaa / m2

 

Käytännön riittoisuuteen vaikuttaa alustan tasaisuus.
Sekoitussuhde
Temafloor 401 seos
Lakka 2 tilavuusosaa 008 4002
Kovete 1 tilavuusosa 008 4012

Massan kalvonpaksuus 3 - 4 mm
1 tilavuusosa Temafloor 401 seosta
4 tilavuusosaa johtavaa hiekkaseosta:
• 30 % johtavaa hiekkaa
• 70 % haluttua värihiekkaa
Työtapa
Säätölasta, hammaslasta, hiertolasta, tasoituslasta ja vetolaatikko.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
20 - 30 min. lattialle levitettynä, 10 - 15 min. sekoitusastiassa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Pölykuiva 6 h kuluttua

Kevyeen liikenteen kestävä 24 h kuluttua

Pintalakattavissa 16 - 24 h kuluttua

Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

 

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.
Erikoisominaisuus
EN 61340-5-1
Tämän tuoteselosteen mukaisesti levitetty Temafloor 4000 ESD -järjestelmä täyttää standardin EN 61340-5-1 vaatimukset, jolloin sen maaresistanssi on Rg <109 Ω (<108 Ω uudelle asennetulle lattialle) ja Rg>50 kΩ. Mitatut resistanssiarvot voivat vaihdella, mutta ovat tyypillisesti 1 MΩ < Rg < 50 MΩ.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,8 - 2,0 kg/l käyttövalmis seos, hiekan raekoosta ja määrästä riippuen. Suositeltava raekoko 0,5 - 1,2 mm.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %.
Massaustyön ja massan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja massan lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonipinta
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.
Pohjustus
Pohjusta 20–30 % Ohenteella 006 1029 ohennetulla Temafloor 310 ESD pohjusteella. Katso tarkemmat ohjeet Temafloor 310 ESD:n tuotetuoteselosteesta. Sirottele tuoreen pohjusteen päälle johtavaa hiekkaa hiertomassan tartunnan varmistamiseksi ja ettei massa levitettäessä liukuisi epoksilattiapinnalla.
Laimennus
Temafloor 4000 ESD epoksimassaa ei ohenneta.
Massaus
Kaada Temafloor 4000 ESD kokonaisuudessaan lattialle. Levitä säätölastalla tai vetolaatikolla haluttuun kerrospaksuuteen. Hierrä massattu pinta käsin tai tarkoitukseen soveltuvilla kevyillä koneellisilla hiertimillä.
Pintalakkaus
Pintalakkaus tehdään 16 - 24 h kuluttua massauksesta 20 - 30 % Ohenteella 006 1029 ohennetulla Temafloor 401 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle, levitä kumilastalla ja tasoita telaamalla.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovete lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min.) maalinsekoittimella varustetulla porakoneella, betonimyllyllä tai pakkosekoittajalla. Lisää täytteenä käytettävä kiviaines saatuun sideaineseokseen huolellisesti sekoittaen. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, massan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 006 1029.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 4000 ESD: max. VOC < 500 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813:2002 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
11
TIK-8400-5013b
EN 13813
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
RWA 10
Kemiallinen kestävyys
CR 1, 2, 4, 4a, 6, 6b, 7, 7a, 11, 12, 14 (Luokka 2)
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
IR4
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Cfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0


CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-8400-5013a
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
< 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
Luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Antistaattinen käyttäytyminen
Luokka II
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka I, sD < 5 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Cfl-s1


Takaisin