Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Temafloor 4000

Kestävä ja turvallinen

Temafloor 4000 -hiertomassa on tarkoitettu lattioille, joihin kohdistuu voimakasta mekaanista rasitusta ja pistekuormia, esim. elintarvikkeiden käsittelytiloissa ja kemian prosessiteollisuuden tiloissa.

Tuote soveltuu sisälattiaanTyöväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
1
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l

Eloa värihiekalla

Massa ja sen monet vaihtoehtoiset värit antavat
lattioille myös esteettisesti miellyttävän
ulkönäön. Temafloor 4000 -hiertomassa
valmistetaan lisäämällä värjättyä hiekkaa
Temafloor 400 -epoksilakka seokseen.

Vaativiin työtiloihin

Temafloor 4000 -hiertomassaa suositellaan höyry- ja lämpörasitukseen joutuville pinnoille. Karhea pinta myös ehkäisee liukastumista.TUOTESELOSTE
13.1.2014

Temafloor 4000

 
Temafloor 4000
TYYPPI
Liuotteeton, hierrettävä TEMAFLOOR 4000 epoksimassa saadaan lisäämällä hiekkaa TEMAFLOOR 400 epoksilakkaseokseen.
SOVELTUVUUS
Soveltuu hyvän iskunkestävyytensä ansiosta mm. lastauslaitureiden, korjauspajojen ja myymälöiden lattiapinnoitteeksi. Suositellaan myös tiloihin, joissa lattiaan kohdistuu höyry- ym. lämpörasitusta; esim. suurkeittiöt ja meijerit.
KÄYTTÖKOHTEET
Suuren mekaanisen ja keskisuuren kemiallisen rasituksen alaiset vanhat ja uudet betonilattiat metsä-, kemian- ja elintarviketeollisuuden tuotantotiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
663 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat epoksihiertomassat RL 06
Ominaisuudet
Kestää kovaa kulutusta. Kemiallinen kestävyys ilmoitetaan tapauskohtaisesti. Kestää + 110 ºC kuivaa lämpöä ja + 60 ºC upotusrasituksessa.

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-1 mukaan CFL-s1.
Värisävyt
Lakan värisävy ja kiilto muuttuvat ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta. Massapinnoitteen värisävy riippuu käytettävästä hiekasta.
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Tasaiselle pohjalle:

1 mm massaus: 1 l valmista massaa / m2

5 mm massaus: 5 l valmista massaa / m2


Käytännön riittoisuuteen vaikuttaa alustan tasaisuus.

Sekoitussuhde
TEMAFLOOR 400 seos:
Maali 3 tilavuusosaa 008 4403
Kovete 1 tilavuusosa 008 4408

Massan kalvonpaksuus 2 - 10 mm
1 tilavuusosa TEMAFLOOR 400 seosta
6 - 8 tilavuusosaa täyteainetta, esim. raekokoa
Ø 1,0 - 1,8 mm

Huom! Hiekan raekoko ja määrä valitaan tarpeen mukaan.
Työtapa
Säätölasta, hammaslasta, hiertolasta, tasoituslasta ja vetolaatikko.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
30 - 45 min. lattialle levitettynä, 15 - 30 min. sekoitusastiassa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 6 h kuluttua
Kevyeen liikenteen kestävä 24 h kuluttua
Pintalakattavissa 16 - 24 h kuluttua
Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,8 - 2,1 kg/l käyttövalmis seos, hiekan raekoosta ja määrästä riippuen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Massaustyön ja massan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja massan lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Huom! Epoksipinnoitteilla on luontainen taipumus liituuntumiseen ja haalistumiseen ulko-olosuhteissa.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.

Sementtimäiset tasoitemassat:
Tarkista yhteensopivuus tasoitemassan valmistajalta.
Pohjustus
Tee pohjustuslakkaus 10 - 30 % Ohenteella 1029 ohennetulla TEMAFLOOR 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitä niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä. Sirottele tuoreen lakkauksen päälle esim. raekokoa Ø 0,5 - 1,2 mm olevaa hiekkaa hiertomassan tartunnan varmistamiseksi ja ettei massa levitettäessä liukuisi lakkapinnalla.
Laimennus
TEMAFLOOR 4000 epoksimassaa ei ohenneta.
Massaus
Kaada massaseos kokonaisuudessaan lattialle. Levitä ohuet kerrokset säätölastalla haluttuun kerrospaksuuteen. Käytä paksujen kerrosten levittämiseen vetolaatikkoa tai oikolautaa ja ohjainrimoja. Hierrä massattu pinta käsin tai tarkoitukseen soveltuvilla kevyillä koneellisilla hiertimillä.
Pintalakkaus
Pintalakkaus tehdään 16 - 24 h kuluttua massauksesta ohentamattomalla TEMAFLOOR 400 epoksilakalla. Yli 24 h vanha pinta on hiottava ennen lakkausta. Kaada lakkaseos lattialle, levitä kumilastalla ja tasoita telaamalla.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovete lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min.) maalinsekoittimella varustetulla porakoneella, betonimyllyllä tai pakkosekoittajalla. Lisää täytteenä käytettävä kiviaines saatuun sideaineseokseen huolellisesti sekoittaen. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, massan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 006 1029.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 4000: max. VOC < 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813:2002 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
11
TIK-8400-5012b
EN 13813
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
RWA 10
Kemiallinen kestävyys
CR 1, 2, 5, 6b, 7…8, 10…12, 14 (Luokka 2)
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
IR4
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Cfl-s1 
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0


CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK-8400-5012a
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
< 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
Luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka II, 5 m < sD < 50 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen

Cfl-s1Takaisin