Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Temafloor 400

Liuotteeton epoksilakka

Temafloor 400 on kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksilakka. Sitä käytetään Temafloor 4000 hiertomassan ja epoksibetonin sideaineena sekä Temafloor-pinnoitteiden ja -massojen pintalakkaukseen.

Tuote soveltuu sisälattiaanTuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Monikäyttöinen

Temafloor 400 soveltuu pölynsidontalakkaukseen sekä uusien ja vanhojen betonilattioiden pohjustamiseen ennen Temafloor-sarjan pinnoitteita.

Paikkauksiin

Temafloor 400:aa käytetään hiekalla täytettynä betonilattioiden paikkauksissa.


TUOTESELOSTE
1.12.2014

Temafloor 400

 
Temafloor 400
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksilakka.
SOVELTUVUUS
Käytetään TEMAFLOOR 4000 hiertomassan ja epoksibetonin sideaineena. Käytetään myös TEMAFLOOR pinnoitteiden ja massojen pintalakkaukseen. Soveltuu pölynsidontalakkaukseen sekä uusien ja vanhojen betonilattioiden pohjustamiseen ennen TEMAFLOOR -sarjan pinnoitteita. Soveltuu hiekalla täytettynä betonilattioiden paikkauksiin.
KÄYTTÖKOHTEET
Betonilattiat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet (RT-luokitus)
648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04
Maalaustarvikeryhmä 2001
75 Reaktiolakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Standardin EN 13501-1 mukainen paloluokka Bfl-s1.
Värisävyt
Lakan värisävy ja kiilto muuttuvat ajan mittaan auringonvalon vaikutuksesta.
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin:
Pohjustus 5 - 8 m2/l
Pintalakkaus 6 - 10 m2/l

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja lakkausmenetelmä.
Ohenne
1029
Sekoitussuhde
Maali 3 tilavuusosaa 008 4403
Kovete 1 tilavuusosa 008 4408
Työtapa
Levitys kumilastalla ja tasoitus telaamalla.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
n. 30 min sekoituksen jälkeen, lattialle levitettynä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 6 h kuluttua
Päällelakattavissa 16 - 24 h kuluttua
Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,1 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
008 4403

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Huom! Epoksipinnoitteilla on luontainen taipumus liituuntumiseen ja haalistumiseen ulko-olosuhteissa.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.

Sementtimäiset tasoitemassat:
Tarkista yhteensopivuus tasoitemassan valmistajalta.
Pohjustus
Tee pohjustuslakkaus noin 30 % ohennetulla Temafloor 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitetä niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Temafloor 400 epoksilakan ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa hiekkaa raekokoa Ø 0,5 - 1,2 mm.
Pintalakkaus
Pintalakkaus tai massaus suoritetaan 16–24 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Pintalakkaus tehdään 20–30 tilavuus-% ohennetulla Temafloor 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle, levitä kumi- tai teräslastalla ja tasoita telaamalla. Telaksi soveltuu hyvin lakkaa ”siirtävä” huopa-, nailon- tms. tela, jonka nukkapituus on 5–14 mm.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovete lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla hidaskierroksisella porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa lakattava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1029.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 400: max. VOC < 500 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-8400-5005a
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka II, 5 m < sD < 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5


CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813:2002 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
11
TIK-8400-5005b
EN 13813
Synteettinen hartsitasoite/Pintalakka
Kulutuskestävyys
RWA 10 *)
Kemiallinen kestävyys
CR 1, 2, 5, 6b, 7…8, 10…12, 14 (luokka 2)
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
IR4
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0
*)Temafloor 4000


Takaisin