TUOTESELOSTE
13.1.2014

Temafloor 3000

 
Temafloor 3000
TYYPPI
Liuotteeton Temafloor 3000 epoksimassa saadaan lisäämällä hiekkaa Temafloor P 300 epoksipinnoiteseokseen.
SOVELTUVUUS
Suuren kemiallisen ja mekaanisen rasituksen alaiset vanhat ja uudet betonilattiat teollisuus-, varasto- ja korjaamotiloissa.
KÄYTTÖKOHTEET
Betonilattiat prosessitiloissa, paperikonehalleissa, sekä trukkikäytävät ja yleensä suuren pistekuorman alaiset lattiapinnat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
662 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat epoksilattiamassat RL 06
Maalaustarvikeryhmä 2001
52 Niukkaliuotteiset ja liuotteettomat reaktiomaalit, pinnoitteet ja lattiamassat (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Erittäin hyvä kulutuksen kestävyys. Kestää vettä, öljyjä, rasvoja, kemikaaleja, sekä laimeina liuoksina ei-hapettavia happoja, emäksiä ja suolaliuoksia. Hapettavia happoja ja valkaisuliuoksia vain tilapäisinä roiskeina. Tarkempi kemiallinen kestävyys erillisen taulukon mukaan. Kestää + 70 ºC kuivaa lämpöä ja + 60 ºC upotusrasituksessa. Ei kestä suuria, toistuvia, äkillisiä lämpötilan muutoksia. Itsestäänsiliävä massa. Massalla voidaan pinnoittaa lattiat, joiden kaltevuus on korkeintaan 5 %. Temafloor Flex-kovetteella saadaan aikaan joustava maalipinta, joka kestää paremmin betonin halkeilua sekä parantaa iskunkestävyyttä.

Palokäyttäytyminen: Standardin EN 13501-1 mukainen paloluokka BFL-s1.
Värikartat
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Tasaiselle pohjalle:

1 mm massaus: 1 l valmista massaa / m2

2 mm massaus: 2 l valmista massaa / m2

4 mm massaus: 4 l valmista massaa / m2


Käytännön riittoisuuteen vaikuttaa alustan tasaisuus.
Sekoitussuhde
Temafloor P 300 seos:
Muoviosa 4 tilavuusosaa 167-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 4514

Temafloor P 300 Flex-seos:
Muoviosa 2 tilavuusosaa 167-s.
FLEX-kovete 1 tilavuusosa 930 5002

Massan kalvonpaksuus 1,5 - 3,0 mm:
1 til.osa Temafloor P 300 seosta
1 til.osa hiekkaa raekoko Ø 0,1 - 0,6 mm

Massan kalvonpaksuus 3,0 - 4,0 mm:
1 til.osa Temafloor P 300 seosta
1 til.osa hiekkaa raekoko Ø 0,1 - 0,6 mm
½ til.osa hiekkaa raekoko Ø 1,0 - 2,0 mm

25 litran annoksesta Temafloor P 300 epoksipinnoitetta saadaan hiekalla täytettynä em. sekoitussuhteilla n. 36 l ja 44 l valmista Temafloor 3000 epoksimassaa. Epoksimassan, hiekan ja ilman lämpötilan ollessa alle 20 ºC on hiekan määrää vähennettävä.
Työtapa
Säätölasta, teräslasta ja piikkitela.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
20 - 30 min lattialle levitettynä, n. 15 min sekoitusastiassa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 6 h kuluttua
Kevyen liikenteen kestävä 24 h kuluttua
Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu. Temafloor Flex-kovetteella kuivumisajat ovat hieman pidemmät kuin vakiokovetteella.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,8 - 2,0 kg/l seos, hiekan raekoosta ja määrästä riippuen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Huom! Epoksipinnoitteilla on luontainen taipumus liituuntumiseen ja haalistumiseen ulko-olosuhteissa.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.

Sementtimäiset tasoitemassat:
Tarkista yhteensopivuus tasoitemassan valmistajalta.
Pohjustus
Tee pohjustuslakkaus 30 - 50 % Ohenteella 1029 (tai Ohenteella 1031) ohennetulla Temafloor 200 Primer tai 400 epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitä niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä. Mikäli pohjustus jää huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia valmiissa massakalvossa.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Temafloor 200 Primer epoksilakan tai Temafloor P 300 epoksipinnoitteen ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa epoksiseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa.
Laimennus
Temafloor 3000 epoksimassaa ei ohenneta.
Massaus
Massaustyö voidaan aloittaa, kun pohjustuslakkaus ja paikkaukset ovat kuivuneet vähintään 6 h (+ 23 ºC), kuitenkin viimeistään 24 h:n kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen pinnoitusta. Kaada massaseos kokonaisuudessaan lattialle ja levitä säätö- tai hammastetulla kampalastalla. Levittäessäsi massaa sileäreunaisella teräslastalla varmista kerrospaksuus tarkkailemalla massan menekkiä ja mittaamalla kalvonpaksuus. Piikkitelaa massattu pinta n. 10 - 15 min kuluttua massauksesta. Piikkitelaus tasoittaa massakalvon ja poistaa siitä ilmakuplat.

Huom! Älä kaavi astiaan jäävää seosta lattialle, vaan lisää se seuraavaan sekoitettavaan erään.
Saumojen tasoitus
Massatessasi laajoja pintoja pyri sijoittamaan työsaumat pilarilinjoille, liikuntasaumoihin, lattiakouruihin jne. Tee työsaumat ja rajaukset leveällä maalarinteipillä. Levitä massa teipin päälle ja poista teippi piikkitelauksen jälkeen. Pinnoitustyötä jatkaessasi teippaa jo kovettuneen massapinnoitteen reuna ja poista teippi uuden massauksen ja piikkitelauksen jälkeen.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovete muoviosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min) maalinsekoittimella varustetulla porakoneella. Lisää täytteenä käytettävä hiekka saatuun sideaineseokseen huolellisesti sekoittaen. Käytä täytehiekkana puhdasta, kuivaa luonnonhiekkaa tai kvartsihiekkaa. Kostea hiekka aiheuttaa ilmakuplia ja vähentää pinnoitteen kiiltoa. Seosmäärään vaikuttaa massattava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, massan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 006 1029 tai 006 1031.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 3000: max. VOC < 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813:2002 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
11
TIK-8400-5011b
EN 13813:2002 SR-w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
RWA1
Kemiallinen kestävyys
CR 1, 2, 4…5, 8, 11…14, 15a (luokka 2)
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
IR4
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0


CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
13
TIK 8400-5011a
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
Painohäviö < 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
Luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka II, 5 m < sD < 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5


Takaisin