TUOTESELOSTE
13.1.2014

Temafloor 200 Primer

 
Temafloor 200 Primer
TYYPPI
Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksilakka.
SOVELTUVUUS
Käytetään uusien ja vanhojen betonilattioiden pohjustamiseen ennen Temafloor -sarjan epoksipinnoitteita ja -massoja. Ohennettuna tuote imeytyy hyvin betonin huokosiin tiivistäen pohjan ja varmistaen pinnoitteen ja massan tartunnan alustaan. Soveltuu hiekalla täytettynä myös betonilattioiden paikkauksiin.
KÄYTTÖKOHTEET
Betonilattiat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
615 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat pohjusteet (RT-luokitus)
648 Betonilattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat lakat RL 04
Maalaustarvikeryhmä 2001
75 Reaktiolakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus

Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin:

1. pohjustus: 4 - 8 m2/l
2. pohjustus: 6 - 10 m2/l

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja lakkausmenetelmä.
Ohenne
1029 ja 1031
Sekoitussuhde
Maali 2 tilavuusosaa 008 4400
Kovete 1 tilavuusosa 008 4406
Työtapa
Tela, teräs- tai kumilasta.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
n. 15 min sekoituksen jälkeen, lattialle levitettynä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 3 h kuluttua
Kosketuskuiva 5 h kuluttua
Pinnoitettavissa 6 - 12 h kuluttua
Kevyen liikenteen kestävä 16 h kuluttua
Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

Ajat 30 % Ohenteella 1029 ohennetulle Temafloor 200 Primerille.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,1 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
008 4400

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja lakan lämpötilan olla yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Huom! Epoksipinnoitteilla on luontainen taipumus liituuntumiseen ja haalistumiseen ulko-olosuhteissa.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet MAALIPESU pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.

Sementtimäiset tasoitemassat
Tarkista yhteensopivuus tasoitemassan valmistajalta.
Pohjustus
Tee pohjustuslakkaus 30 - 50 % ohennetulla Temafloor 200 Primer epoksilakalla. Kaada lakkaseos lattialle ja levitetä niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Temafloor 200 Primer epoksilakan ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1 - 2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1 - 0,6 mm olevaa hiekkaa. Hio ohuiden pintakalvojen alle tulevat tasoitetut kohdat ennen jatkokäsittelyä.
Pinnoitus
Pinnoitus tai massaus suoritetaan 6 - 12 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia massaan tai pinnoitteeseen.
Komponenttien sekoittaminen
Lisää kovete lakkaosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min.) maalinsekoittimella varustetulla porakoneella. Seosmäärään vaikuttaa lakattava alue ja seoksen käyttöaika. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, lakkapinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1029 (tai Ohenne 1031).
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010)
Temafloor 200 Primer: max. VOC < 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d ja 1f mukaisesti osana pinnoitusjärjestelmää.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-8400-5004a
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
järjestelmän pintatuotteen mukaan
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
järjestelmän pintatuotteen mukaan
Hiilidioksidin läpäisevyys
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Iskunkestävyys
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
järjestelmän pintatuotteen mukaan
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Efl (NPD)


CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 13813 määrittelee tasoitemassojen ja lattiatasoitteiden vaatimukset, mukaanlukien synteettiset hartsitasoitteet.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA.3 taulukoiden ZA.1.5 ja ZA.3.3 mukaisesti osana järjestelmää.
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
11
TIK-8400-5004b
EN 13813
Synteettinen hartsitasoite
Kulutuskestävyys
järjestelmän pintatuotteen mukaan
Kemiallinen kestävyys
järjestelmän pintatuotteen mukaan
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen
SR
Iskunkestävyys
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Ääneneristävyys
NPD
Äänen absorptio
NPD
Lämmönvastus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
Efl 1)
Tartuntalujuus vetokokeessa
B 2,0
1) Komission päätöksen 2010/85/EU mukaisesti.


Takaisin