TUOTESELOSTE
11.4.2017

Temadur 90

 
Temadur 90
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, täyskiiltävä akryylipolyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti.
SOVELTUVUUS

Suositellaan epoksiyhdistelmien kiiltäväksi pintamaaliksi erilaisille ankaran sään ja kemiallisen rasituksen alaisille pinnoille kuten teräs, alumiini, betoni jne. Kovetetta 008 7594 suositellaan käytettäväksi kuumissa ja kosteissa olosuhteissa. Käytettäessä erikoiskovettetta 008 7596 soveltuu myös sisäpuupinnoille.

KÄYTTÖKOHTEET
Kuljetuskalusto, säiliöiden ulkopinnat, teräsrungot ym. teräsrakenteet, koneet ja laitteet. Soveltuu viljan kuljetukseen. Kontaminaatiotesti tehty Newcastle Occupational Health & Hygiene, UK, toimesta. CE-merkittynä voidaan käyttää myös betonipintojen maalausyhdistelmien pintamaalina. Kts. sivu 2.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Kestävä, helposti puhdistettava ja liituamaton pintamaali, joka säilyttää hyvin kiiltonsa ja värisävynsä. Kestää erinomaisesti sää- ja kulutusrasitusta.
Värikartat
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

75 µm

13,7 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1048, 1067 ja 1061
Sekoitussuhde
Maali 5 tilavuusosaa 115-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 7590 tai 008 7594
Työtapa
Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
4 h.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 40 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

45 min

30 min

20 min

10 min

Kosketuskuiva, kuluttua

12 h

8 h

4 h

2½ h

Päällemaalattavissa, kuluttua

Ei aikarajoituksia.


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
55 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
68 ± 2 paino-%
Tiheys
1,2 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
115-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5ºC. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on umpinaisissa tiloissa oltava kunnollinen ilmanvaihto.

Betonipinnat: katso betonipintojen maalausyhdistelmää vastaavat tuoteselosteet.
Esikäsittely
Pohjamaalatut pinnat:
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Betonipinnat:
Katso betonipintojen maalausyhdistelmää vastaavat tuoteselosteet.
Pohjamaalaus

Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GF Primer, Temacoat PM Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat RM 40, Temacoat SPA, Temamastic PM 100, Temabond, Temadur 20, Temadur Primer, Temaprime GF ja Fontecryl 10.

Betonipinnat: Temafloor PU, Temafloor PU-UV tai Temafloor P300. Lisätietoja vastaavista tuoteselosteista.
Pintamaalaus
Temadur ja Temathane.
Maalaus

Tasalaatuinen ja tiivis pinta saadaan "märkää märälle" -ruiskumaalaustekniikalla: ensimmäinen kerros harso tai ohut yhtenäinen maalikerros, jonka jälkeen liuottimia haihdutetaan 5–30 minuuttia ja suoritetaan valmiiksimaalaus.

Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan komponenttien (maali, kovete, ohenne) lämpötiloista riippuen noin 10–22% viskositeettiin 20–25 s (DIN4). Suositeltava suuttimen koko 0,011"–0,013" ja suutinpaine 120–160 bar. Ruiskutuskulma valitaan käsiteltävän kohteen muodon mukaan. 

Sivuilmaruiskutuksessa tuotetta ohennetaan viskositeettiin 20–25s (DIN 4). Suositeltava suuttimen koko on 1,2–1,4 mm ja suutinpaine 3–4 bar.

Sivelymaalauksessa tuotetta ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen koneellista sekoitinta. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1048, 1067 tai 1061.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 420 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (max. 22 tilavuus-%) VOC-määrä on 495 g/l.

Vain teolliseen käyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukon 1d mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
16
TIK-0115-5001
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
< 3000 mg
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka I, sD < 5 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Efl-s1 (NPD)


Takaisin