TUOTESELOSTE
30.9.2016

Temacoat RM 40

 
Temacoat RM40
TYYPPI
Kaksikomponenttinen hartsimodifioitu epoksimaali.
SOVELTUVUUS
Soveltuu käytettäväksi teräs-, alumiini- ja sinkkipintojen pohja- ja pintamaalina mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisissa kohteissa ulkona ja sisällä sekä maan- ja vedenalaisissa rakenteissa. Soveltuu käytettäväksi myös yksikerrosmaalina. CE-merkinnän vuoksi voidaan käyttää myös betonipinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Hallien rungot, putkisillat, kuljettimet ym. teräsrakenteet sekä laitteiden ja alusten pohjat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
249 Muut metallipintojen pohjamaalit
Ominaisuudet
Muodostaa kovaa kulutusta, vesiupotusta ja kemikaaleja hyvin kestävän kalvon.
Värikartat
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

80 µm

125 µm

8,1 m2/l

125 µm

195 µm

5,2 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1031
Sekoitussuhde
Maali 4 tilavuusosaa 161-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 5600 tai 008 5605 (nopea)
Työtapa
Suurpaineruiskutus tai sively.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
8 h käytettäessä Kovetetta 008 5600
4 h käytettäessä Kovetetta 008 5605
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 100µm

+5ºC

+10ºC

+23ºC

+35ºC

Pölykuiva, kuluttua

Kovetteella 008 5600

12h

7h

3½h

1h

Kovetteella 008 5605

6h

4 h

2½h

45min

Kosketuskuiva, kuluttua

Kovetteella 008 5600

18h

12h

5h

3h

Kovetteella 008 5605

10h

7h

4h

2½h

Päällemaalattavissa, min. kuluttua

Kovetteella 008 5600

18h

12h

4h

2h

Kovetteella 008 5605

10h

7h

3h

1½h

Päällemaalattavissa upotusrasituksessa, min. kuluttua

Kovetteella 008 5600

2vrk

36h

16h

8h

Kovetteella 008 5605

1½ vrk

18h

12h

6h

Päällemaalattavissa polyuretaanimaaleilla, min. kuluttua

Kovetteella 008 5600

3 vrk

48h

24h

12h

Kovetteella 008 5605

1½ vrk

24h

16h

8h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
65 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
77 ± 2 paino-%
Tiheys
1,2 - 1,3 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
161-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman ja pinnan lämpötilan olla yli +5°C. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.

Komponenttien sekoittamisen ja maalaustyön aikana maalin lämpötilan on oltava yli +5°C kunnollisten levitysominaisuuuksien saavuttamiseksi. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on umpinaisissa tiloissa oltava kunnollinen ilmanvaihto.

Huom! Tällä tuotteella on luontainen taipumus liituuntumiseen, haalistumiseen ja epätasaiseeen kellastumiseen. On suositeltavaa käyttää polyuretaanipintamaalia, kun värisävylle asetetaan korkeat vaatimukset.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat:
Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat:
Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään Panssaripesu-pesuaineella. Katso erillinen kuumasinkittyjen pintojen esikäsittelyohje tai ota yhteyttä Tikkurila ProServiceen.

Alumiinipinnat:
Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään ei-metallisia materiaaleja. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään emäksisellä Maalipesu-pesuaineella.

Pohjamaalatut pinnat:
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Betonipinnat:
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Roiskeet ja epätasaisuudet poistetaan hiomalla. Betonivalussa oleva sementtiliima ja mahdollinen muottiöljy poistetaan hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Upotusrasituksessa kolot ja huokoset täytetään Temafloor 200:n ja hienon, kuivan kvartsihiekan seoksella. Maalaus: 2–3 x Temacoat RM 40
Pohjamaalaus
Temacoat RM 40, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA, Temabond, Temasil 90, Temazinc 77 ja Temazinc 99.
Pintamaalaus
Temacoat RM 40, Temadur ja Temathane.
Maalaus

Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 0–20%. Suositeltava suuttimen koko 0,015"–0,021" ja suutinpaine 120–180 bar. Ruiskutuskulma valitaan käsiteltävän kohteen muodon mukaan.

Sivelymaalauksessa (pienet alueey) tuotetta ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen koneellista sekoitinta. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 006 1031.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 330 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (max. 20 tilavuus-%) VOC-määrä on 430 g/l.
Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
14
TIK-0161-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Maali
Kulutuskestävyys
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
< 3000 mg
Luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka II, 5 m< sD < 50 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
F (NPD)


Takaisin