TUOTESELOSTE
30.9.2016

Temacoat GPL

 
Temacoat GPL
TYYPPI
Kaksikomponenttinen amiiniadduktikovetteinen epoksipintamaali.
SOVELTUVUUS
Käytetään erityisesti epoksiyhdistelmien pintamaalina kohteisiin, joiden tulee kestää kemikaaleja ja kovaa kulutusta. CE-merkinnän vuoksi soveltuu myös betonipinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Sillat, säiliöt, metsä- ja kemianteollisuuden teräsrakenteet ja laitteet kuten putkisillat, kuljettimet, paperikoneet ym.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Kestää kuivaa lämpöä + 150ºC ja upotuksessa + 60ºC. Kestää upotuksessa ei-hapettavien happojen, emäksien ja suolaliuoksien laimeita liuoksia. Hapettavia happoja ja valkaisuliuoksia vain tilapäisinä roiskeina. Kestää kaasu- ja kemikaalipölyrasitusta. Kestää neutraaleja mineraali-, kasvi- ja eläinrasvoja sekä öljyjä upotusrasituksessa.
Värikartat
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu Temaspeed Premium -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

50 µm

90 µm

11,0 m2/l

100 µm

185 µm

5,5 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1031
Sekoitussuhde
Maali 3 tilavuusosaa 170-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 7580
Työtapa
Suurpaineruiskutus tai sively.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
5 h
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 60 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

3 h

2 h

1 h

Kosketuskuiva, kuluttua

10 h

5 h

2 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

10 h

4 h

2 h

Päällemaalattavissa upotusrasituksessa, kuluttua

32 h

16 h

8 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
55 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
68 ± 2 paino-%
Tiheys
1,3 - 1,4 kg/l käyttövalmis seos, värisävystä riippuen.
Tuotekoodi
170-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10ºC. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.

Maalaustyön ja kuivumisen aikana on umpinaisissa tiloissa oltava kunnollinen ilmanvaihto.

Huom! Tällä tuotteella on luontainen taipumus liituuntumiseen, haalistumiseen ja epätasaiseeen kellastumiseen. On suositeltavaa käyttää polyuretaanipintamaalia, kun värisävylle asetetaan korkeat vaatimukset
Esikäsittely
Pohjamaalatut pinnat:
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Betonipinnat:
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Roiskeet ja epätasaisuudet poistetaan hiomalla. Betonivalussa oleva sementtiliima ja mahdollinen muottiöljy poistetaan hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Upotusrasituksessa kolot ja huokoset täytetään Temafloor 200:n ja hienon, kuivan kvartsihiekan seoksella.
Pohjamaalaus
Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA ja Temabond.
Pintamaalaus
Temacoat GPL.
Maalaus

Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ohennetaan noin 0–10%. Suositeltava suuttimen koko 0,011"–0,017" ja suutinpaine 120–160 bar. Ruiskutuskulma valitaan käsiteltävän kohteen muodon mukaan.

Sivelymaalauksessa tuotetta ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan erikseen ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamisessa koneellista sekoitusta. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 006 1031.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 455 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 495 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
14
TIK-0170-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Maali
Kulutuskestävyys
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
< 3000 mg
Luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka II, 5 m<sD < 50 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1


Takaisin