Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Temaclad SC 50

Puolikiiltävä tulos ilman pohjamaalia

Temaclad SC 50 on kaksikomponenttinen, puolikiiltävä akryylipolyuretaanimaali. Korroosionestopigmentoituna se soveltuu käytettäväksi teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoilla ilman pohjamaalia, eli ns. yksikerrosmaalina.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkokattoonTuote on liuoteohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
6,9
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l

Myös haastaviin käyttökohteisiin

Temaclad SC 50 soveltuu niin kaupunki-, meri- kuin teollisuusilmastoon.  Tuotetta voidaan käyttää myös pintamaalina epoksipolyuretaani-yhdistelmissä.

Sävyjä lähes rajattomasti

Temaclad SC 50 voidaan sävyttää useiden värikarttojen mukaan: Peltikattomaalit-, RAL-, NCS-, SSG-, BS-, MONICOLOR NOVA- ja SYMPHONY- värikartat. Temaclad SC 50 kuuluu TEMASPEED-sävytysjärjestelmään.

Ammattilaisille suunniteltu

Temaclad SC 50 on suunniteltu ammattilaisten käyttöön. Tuotteella on hyvät puhdistusominaisuudet, erinomainen värin ja kiillon säilyvyys sekä kova ja kulutusta kestävä pinta.


TUOTESELOSTE
4.4.2017
(entinen pvm. 17.6.2013)
 

Temaclad SC 50

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, puolikiiltävä, korroosionestopigmentoitu akryylipolyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti.
SOVELTUVUUS
Korroosionestopigmentoituna soveltuu käytettäväksi teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoilla ilman pohjamaalia, eli ns. yksikerrosmaalina. Erinomainen värin ja kiillon säilyvyys. Kova ja kulutusta kestävä pinta. Likaa hylkivä ja helposti puhdistettava pinta. Ei suositella upotusrasitukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Soveltuu kaupunki-, meri- ja teollisuusilmastoon Voidaan käyttää myös pintamaalina esim. epoksi/epoksipolyuretaaniyhdistelmissä. Vain ammattikäyttöön!

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
6,9
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
454 Peltikattojen ja metallipintojen 2-komponenttiset liuoteohenteiset maalit RL 11...14, 456 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13 (RT-luokitus)
458 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
51.3 Polyuretaanimaalit RL 3...8 (RT-luokitus)
Värisävyt
Kuuluu TEMASPEED-sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

50 µm*

90 µm*

11,0 m2/l

80 µm**

145 µm**

6,9 m2/l


*Huoltomaalaukseen yhtenäisen vanhan maalin tai pinnoitteen päälle

**Uudismaalaukseen tai metallipaljaille pinnoille. Minimilevitysmäärä 60 µm kuivakalvoa.


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu. Peltikatoilla korkeapaineruiskua käytettäessä käytännön riittoisuus uudismaalauksessa on yleensä noin 5-6 m2/l.

Ohenne
1048 ja 1067
Sekoitussuhde
Maali 9 tilavuusosaa 572-s
Kovete 1 tilavuusosa 008 7615
Työtapa
Suurpaineruiskutus (suuret pinnat) ja sively (pienet pinnat).
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
4 h
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

3 h

2 h

1 h

45 min

Kosketuskuiva, kuluttua

9 h

6 h

3 h

2 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

30 h

24 h

12 h

8 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
55 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
69 ± 2 paino-%
Tiheys
1,3 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos
Tuotekoodi
572-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Alustan pintalämpötilan on oltava yli 0 °C ja vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Maalin lämpötilan on oltava yli + 15 °C käytön aikana. Maalausta ei suositella, jos alustan lämpötila on yli + 50 °C. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on oltava kunnollinen ilmanvaihto. Kondensoituminen maalaustyön tai kuivumisen aikana voi aiheuttaa maalipinnan himmenemistä sekä heikentää pinnan laatua.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa (SFS 5873). Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla. Sinkityt ohutlevypinnat (kuten peltikatot) pestään PANSSARIPESU -pesuaineella.

Alumiinipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään ei-metallisia materiaaleja. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään emäksisellä MAALIPESU -pesuaineella.

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali poistetaan. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Aikaisemmin alkydi- tai akrylaattimaalilla maalatut sekä teollisesti maalipinnoitetut (ei PVDF) pinnat: Ruoste / valkoruoste poistetaan hiomalla tai teräsharjaamalla esikäsittelyasteeseen St2. Kovat ja kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi. Hiontapöly, öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan PANSSARIPESU -pesuaineella tuoteselosteen ohjeiden mukaan.
Pohjamaalaus
Temaprime EE tai Temacoat GF. Voidaan käyttää myös ilman pohjamaalausta. Peltikatoilla erillistä pohjamaalia ei tarvita.
Pintamaalaus
Temaclad SC 50.
Pintakäsittely
Suurpaineruiskutus (suuret pinnat) ja sively (pienet pinnat). Komponenttien (maali, kovete, ohenne) lämpötiloista ja maalaustavasta riippuen maalia ohennetaan 0–10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011"–0,015" ja suutinpaine 120–160 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.

Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Koneellista sekoitusta suositellaan. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1048 tai 1067
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 420 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maalin (ohennettu 10 til.% ) VOC-määrä on 460 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
-
KULJETUS
-

Värit

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!