Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Teho

Suosittu, puolikiiltävä alkydiöljymaali

Teho on perinteinen ulkomaali uusille ja aiemmin öljymaalilla maalatuille lautapinnoille. Teho on ollut markkinoilla jo yli 80 vuotta ja tuotteella on Avainlippu-alkuperämaamerkki.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on liuoteohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
6
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l

Vanhenee arvokkaasti

Öljymaalin ominaisuuksiin kuuluu ajan patina ja kiiltävä pinta himmenee ajan myötä.

Perinteinen öljymaali klassikkokohteisiin

Perinteisesti puutalot maalattiin öljymaalilla. Teho-öljymaali soveltuu mainiosti näihin kohteisiin.

Monia käyttökohteita 

Teho-öljymaalilla voit maalata lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat ja lipputangot.


Lisää tuotteesta:TUOTESELOSTE
8.7.2016
(entinen pvm. 2.5.2014)
 

Teho Öljymaali

TYYPPI
Alkydiöljymaali.
SOVELTUVUUS
Käsittelemättömille, teollisesti pohjamaalatuille tai aikaisemmin öljymaalilla maalattujen sahattujen ja höylättyjen puupintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat, lipputangot.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
6
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
471 Puujulkisivujen liuoteohenteiset öljymaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurilan Puutalot- värikartta
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 6-8 m2/l.
Höylätylle puupinnalle 9-11 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l.
Ohenne
Alkydiohenne
Sekoitussuhde
Alkydiohenne 2010 pohjamaalauksessa noin 5%, pintamaalauksessa tarvittaessa.
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Maalattu pinta on kuiva noin vuorokauden kuluttua.

Päällemaalaus mieluiten vasta muutaman vuorokauden kuluttua pohjamaalauksesta. Kuivuminen hidastuu paksuissa kalvoissa, ilman lämpötilan laskiessa tai suhteellisen kosteuden ollessa korkea.
Säänkestävyys
Öljymaalien ominaisuuksiin kuuluu maalipinnan himmeneminen ja karheneminen säärasituksessa ajan myötä, jolloin pinta likaantuu herkemmin. Öljymaalipinnat ovat tällöin myös alttiimpia pintahomeelle. Pintojen säännöllinen pesu ehkäisee pintahomeen muodostumista.

Varjoisat rakenneosat kuten räystäänaluslaudat tai pohjoispuolen seinustat säilyvät kosteina pidempään. Nämä pinnat ovat alttiimpia pintahomeen muodostumiselle.
Kiinteäainetilavuus
n. 62 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 1,3 kg/l väristä riippuen, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana. Suorita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista, sillä kosteus aiheuttaa tuoreen maalipinnan himmenemistä.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista.

Ennen öljymaalilla maalattu pinta:
Poista irtoava maali ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella.
Maalaus
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa siveltimellä. Pohjamaalaa Öljypohjalla tai 5 % Alkydiohenteella 2010 ohennetulla Teho öljymaalilla. Pintamaalaa ohentamattomalla Teho öljymaalilla yhden tai mieluiten muutaman vuorokauden kuluttua pohjamaalauksesta. Tarvittaessa voi pintamaalia ohentaa Alkydiohenteella 2010. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.


Huoltomaalaus:
Teho voidaan huoltomaalata Teholla, Ultra- sarjan talomaaleilla tai Pika-Teholla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Tikkurilan Pensselipesulla tai Lakkabensiinillä 1050.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 300g/l(2010)
Teho sisältää VOC max. 300 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Sisältää: 4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Syttyvä neste ja höyry. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. -Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttineodekanoaattia. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III; alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia.
vta071113 / akk250414 / hsa240516 / 260-

Värit

Puutalot-värikartta

Puutalot-värikarttaamme on koottu 120 ulkokäyttöön soveltuvaa väriä. Voit muuttaa talosi ilmettä huomattavasti värejä vaihtamalla.

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!