Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

 

Supi Saunapesu

Puhdas sauna - tehokkaasti

Supi Saunapesu on tehokas mutta hellävarainen puhdistusaine. Se valkaisee puupinnat sekä liuottaa kalkkia laattapinnoilta. Saunapesu soveltuu saunan ja kosteiden tilojen puu-, metalli- ja kaakelipintojen puhdistukseen.


Tuote on vesiohenteinen

Hellävarainen puhdistusaine

Ennen pintakäsittelyä on tärkeää puhdistaa pinnat tarkoituksenmukaisella tavalla. Saunassa tähän tarkoitukseen sopii Supi-tuoteperheen oma pesuaine, Supi Saunapesu.

Vaalentaa ilman klooria

Toisin kuin useimmat pesuaineet, Supi Saunapesu on hapan. Se vaalentaa ilman klooria.

Poistaa kalkkisaostumia

Supi Saunapesu poistaa tehokkaasti kalkkisaostumia.


TUOTESELOSTE
13.10.2015
(entinen pvm. 21.12.2011)
 

Supi Saunapesu

TYYPPI
Valkaiseva ja kalkkia liuottava hapan puhdistusaine.
SOVELTUVUUS
Hellävarainen, vaikkakin hapan - ei aiheuta korroosiota, mutta varovaisuutta on noudatettava puhdistettaessa saumatasoitteita tiivisteellä ja vahvoilla seoksilla. Älä käytä yhdessä klooripitoisten aineiden kanssa.
KÄYTTÖKOHTEET
Saunaan ja kosteisiin tiloihin.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
013 Puupintojen pesuaineet sisäkäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
01.9 Muut pesuaineet (RT-luokitus)
Pakkaukset
0,5 l ja 1 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Sekoita 1-2 dl saunapesua 5 litraan vettä riippuen likaisuudesta.

Käyttöliuoksen pH-arvo: n. 2.
Työtapa
Sieni tai harja.
Tiheys
1,03 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%
Käsittely
Sekoita 1-2 dl saunapesua 5 litraan vettä riippuen likaisuudesta.

KALKIN LIOTUS:
Käytä 10-15 %:sta seosta. Voimakkaalle kalkkisaostumalle ja likatahroihin voi Supi Saunapesua käyttää laimentamattomana.

LAUTEIDEN VALKAISU:
Sekoita samaan määrään vettä (1:1) ja anna vaikuttaa n. 15 min.

Huom! Huuhtele lauteet aina puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
Sisältää: Fosforihappoa ja alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyli-ammoniumkloridia. Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % hajustetta ja < 5 % bentsalkoniumkloridia. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 8 III
joa211211 / akk160514 / hsa070815 / 001 7099