TUOTESELOSTE
12.3.2019
 

Solid WB-L Primer

TYYPPI
Vesiohenteinen, hyvin alustan huokosiin tunkeutuva hienojakoinen pölynsidonta- ja pohjustusaine.
SOVELTUVUUS
Käsittelemättömien betonilattioiden pohjustukseen ennen pintamaalausta Solid WB-L -lattiamaalilla. Soveltuu kuivien tilojen lattioihin, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta. Sopii myös kiviainespintojen pölynsidontaan. Parantaa maalin tarttuvuutta ja lujittaa alustaa.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike- ja varastotilojen betonilattiat ja -portaat sekä betoni-, rappaus-, tasoite- ja tiiliseinät. Sopii myös yleisimmille mineraalilevyille kuivien sisätilojen seinä- ja kattopinnoilla.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
163 Lattiapintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet (RT-luokitus)
611 Betonilattioiden vesiohenteiset pohjusteet
Riittoisuus
5-10 m2/l.
Pakkaukset
5 l ja 20 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, telaus tai ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 1 h.
Päällemaalauskuiva n. 2  h kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 9 %
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pohjustustyön ja pohjusteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pohjusteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuotetta ei tule levittää märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Alustan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen käsittelyä.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu.

Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esimerkiksi hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi hiekkapuhalluksella, betonin hiomiseen tarkoitetulla hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä. Poista hiontapöly.
Käsittely

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Solid WB-L Primer levitetään telalla tai siveltimellä ohentamattomana. Määrä on sopiva, kun tuote on imeytynyt alustan huokosiin eikä pinnalle jää lakkamaista kalvoa.

Pohjustettu pinta voidaan maalata Solid WB-L lattiamaalilla n. 2 h kuluttua normaaliolosuhteissa (23°C, RH 50%).

Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/h) max. 30 g/l (2010).
Solid WB-L Primer sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu