TUOTESELOSTE
-
 

Solid WB-L Lattiamaali

TYYPPI
Vesiohenteinen polyuretaanivahvisteinen akrylaattimaali.
SOVELTUVUUS
Soveltuu kevyen rasituksen tiloihin, joihin kohdistuu pääasiassa henkilöliikennettä ja lievää kemiallista rasitusta. Soveltuu myös aikaisemmin alkydi- tai epoksimaalilla tai -lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen. 
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin- ja varastotilojen betoni- ja puulattiat sekä portaat sekä saunojen ja kosteiden tilojen betonilattiat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on puolikiiltävä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
7
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit RL 03...04
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurilan Lattiamaalit -värikartan värit. Lisäksi suuri osa Tikkurilan Symphony -värikartan väristä.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
5-7 m2/l.
Pakkaukset
2,7 l, 9 l ja 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 15 min.
Päällemaalauskuiva n. 1 h.
Käyttöönottokuiva seuraavana päivänä, kestää kevyttä käyttöä.

Huom! Kovettuu täysin ja saavuttaa lopulliset kulutus- ja kestävyysominaisuutensa n. 2 viikossa.
Kemikaalienkestävyys
Kestää hyvin rasvoja ja esim. lakkabensiiniä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä.
Kiinteäainetilavuus
n. 35 %
Tiheys
n. 1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton lattia:

Betonilattiat:
Poista sementtiliimakerros koneellisesti hiomalla. Poista hiontapöly.

Puulattiat:
Puhdista liasta, pölystä, rasvasta ja öljystä.

Aiemmin maalattu lattia:
Pese Maalipesu -pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Poista vanha irtoava maali. Hio pinnat hyvin ja poista hiontapöly.
Maalaus

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.

Betonilattiat:

Pohjusta uudet  betonilattiat Solid WB-L Pohjusteella TAI 10% vedellä ohennetulla Solid WB-L-lattiamaalilla yhteen kertaan. Pintamaalaa uudet ja aiemmin maalatut betonilattiat ohentamattomalla Solid WB-L -lattiamaalilla 2-3 kertaan. Työväline lyhytnukkainen tela tai pienillä pinnoilla keinokuitusivellin.

Puulattiat:

Pohjamaalaa puupuhtaat pinnat 1-2 kertaan Multistop-eristyspohjamaalilla. Parhaan eristystuloksen saat kahden kerran käsittelyllä. Multistop torjuu oksien ja muiden läpilyöntien aiheuttamia värjäytymiä, joita saattaa esiintyä erityisesti vaaleilla maalipinnoilla.

Pintamaalaa ohentamattomalla Solid WB-L lattiamaalilla 2-3 kertaan. Työväline keinokuitusivellin. Huom. Maali kuivuu nopeasti, joten suunnittele maalaustyö siten, etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Etene lautojen pituussuunnassa muutama lauta kerrallaan. Tarvittavat korjaukset kannattaa tehdä vasta kuivaan maalipintaan.

Karhennus:

Voit vähentää maalatun pinnan liukkautta lisäämällä Liukueste karhennusjauhetta Solid WB-L maalin joukkoon suhteessa 1/3 l purkillinen jauhetta 10 litraan ohentamatonta maalia. Käsin sekoitus riittää. Karhennetulla maalilla maalataan kaksi viimeistä pintakerrosta.

Karhennetulla maalilla voidaan maalata koko lattiapinta tai maalarinteipillä rajattu osa pinnasta. Esim. portaissa toimii hyvin porrasaskelman ulkoreunaan tehty liukuesteraita.
Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 140 g/l (2010).
Solid WB-L sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu