TUOTESELOSTE
12.3.2019
 

Solid EP-M Epoksimaali

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen, hyvin vesihöyryä läpäisevä epoksimaali.
SOVELTUVUUS

Soveltuu keskikovaan kulutukseen uusien ja vanhojen betonilattioiden maalaukseen.  Soveltuu myös aikaisemmin epoksimaaleilla ja pinnoitteilla käsitellyille betonilattioille. Voidaan käyttää myös sisätilojen betoni-, tiili- ja mineraalilevypinnoilla.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Kerrostalojen urheiluvälinevarastojen, kellari- ja pesutilojen sekä muiden yleisten tilojen betonilattiat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on kiiltävä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03 (RT-luokitus)
659 Muut lattiapintojen pintamaalit
Perusmaalit
A ja CP
Värisävyt
Tikkurila Symphony
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
Pohjustus 5-7 m2/l
Pintamaalaus 7-10 m2/l

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat pinnan karkeus ja imukyky.
Pakkaukset
2,7 l ja 9 l (kaksoispurkkien sisältö yhteensä)
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
3:1 (tilavuusosina)

Maaliosa, sävytettävissä 3 tilavuusosaa
Kovete 1 tilavuusosa
Työtapa
Sively, telaus tai lastalevitys.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
n. 1 h
Kovettuminen
Pölykuiva 6 h.
Päällemaalauskuiva 16 h.
Täysin kovettunut 7 d.
Kiinteäainetilavuus
n. 60 %.
Tiheys
1,3 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Poista betonipinnasta sementtiliimakerros esim. pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Poista hionnan jälkeen sementtipöly.

Suolahappopeittaus tehdään laimennetulla liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdotaan runsaalla vedellä.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinteä ennen pintakäsittelyä.

Vanha betonilattia:
Puhdista lattia ja poista rasvat, öljyt, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla, hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla. Avaa halkeamat, kolot ja kuopat terveeseen betoniin saakka esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly. Paikkaa kuopat, avatut halkeamat ja kolot esimerkiksi sementtipohjaisella tasoitteella tai epoksikitillä. Hio tasoitetut kohdat ympäröivän lattian tasoon ennen maalausta.
Maalaus

Komponentit sekoitetaan koneellisesti erikseen 1-2 min ennen B-osan lisäämistä A-osaan. Lisää kovete maaliosaan (1:3 tilavuusosina)  ja sekoita käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta hitailla kierroksilla (sekoitus­aika n. 3-5 min). Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde vaarantaa t­yön onnistumi­sen.

Pohjustus suoritetaan 30-40 % vedellä ohennetulla Solid EP-M Epoksimaalilla. Ohenne lisätään valmiiseen seokseen huolellisesti sekoitta­en.

Pintamaalaus suoritetaan aikaisintaan 16 h kuluttua pohjustuksesta. Pintamaalia voidaan ohentaa enintään 10-35 %vedellä.

Karhennus:
Voit vähentää maalatun pinnan liukkautta lisäämällä Liukueste karkeutusainetta Solid EP-M Epoksimaalin joukkoon. Ensin tehdään maalaustyö normaalisti tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Solid EP-M Epoksimaalin kuivuttua niin, että sen päällä voidaan kävellä, kuitenkin enintään vuorokauden kuluttua, tehdään liukuestekäsittely seuraavan ohjeen mukaisesti. Solid EP-M Epoksimaali ohennetaan 20 til.-% vedellä. Sekoita hyvin käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Seokseen lisätään Liukueste karkeutusainetta suhteessa 1 purkki (0,3 l) karkeutusainetta noin 10 l Solid EP-M Epoksimaaliseosta kohden. Sekoita komponentit hyvin käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Karkeutettu maali voidaan levittää lyhytnukkaisella telalla koko lattiapinnalle tai maalarinteipillä rajatulle osalle pintaa. Mikäli karkeutus on silmämääräisesti arvioituna liian harva, voi sitä parantaa toistamalla maalauksen uudella karkeutetulla seoksella parin tunnin kuivumisen jälkeen. Työn suorituksessa on otettava huomioon, että paksut maalikerrokset eivät kovetu kunnolla, vaan jäävät hyytelömäiseksi seokseksi.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja synteettisellä pesuaineella. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 1 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/j) 140g/l(2010).
Solid EP-M sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Maali (A-osa): Sisältää: oksiraani, ammoniakin reaktiotuotteet, N-bentsyylijohdannainen; polyeetteridiamiini Vaara. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojäkäsineitä ja silmän/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Kovete (B-osa): Sisältää: epoksihartsi (bisfenoli A ja F, mp < 700); oksiraani, mono [(C12-14-alkyylioksi) metyyli] johdannaiset Varoitus. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/ vaatteita ja silmän/ kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
Maali: ei luokiteltu Kovete: > 5 litran astiat: 9 III ≤ 5 litran astiat: ei luokiteltu


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
19
TIK-A027-2019
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1