TUOTESELOSTE
12.3.2019
 

Solid EP-H Epoksimaali

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksimaali.
SOVELTUVUUS
Soveltuu uusille ja vanhoille betonilattioille sekä aikaisemmin epoksimaaleilla ja -pinnoitteilla käsitellyille betonilattioille. 

Vain ammattikäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET
Autotallien, talopesuloiden, porraskäytävien ja julkisten tilojen kovan kulutuksen betonilattiat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
659 Muut lattiapintojen pintamaalit
Värisävyt
Harmaa 0229.
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Pohjustus 4-6 m2/l, Pintamaalaus 6-8 m2/l. Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja maalausmenetelmä.
Pakkaukset
2,0 L + kovete 0,5 L
7,2 L + kovete 1,8 L
Ohenne
Solid Epoxy Thinner EP-H
Sekoitussuhde
4:1 (tilavuusosina)
Maaliosa 4 tilavuusosaa
Kovete 1 tilavuusosa
Työtapa
Telaus tai lastalevitys.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
20 min.
Kovettuminen
Pölykuiva 4 h.
Päällemaalauskuiva 8-48 h.
Kevyen liikenteen kestävä 24 h kuluttua.
Täysin kovettunut 7 d.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 %.
Tiheys
1,7 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Poista betonipinnasta sementtiliimakerros esim. pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Poista hionnan jälkeen sementtipöly.

Suolahappopeittaus tehdään laimennetulla liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdotaan runsaalla vedellä.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinteä ennen pintakäsittelyä.

Vanha betonilattia:
Puhdista lattia ja poista rasvat, öljyt, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla, hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla. Avaa halkeamat, kolot ja kuopat terveeseen betoniin saakka esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly. Paikkaa kuopat, avatut halkeamat ja kolot esimerkiksi sementtipohjaisella tasoitteella tai epoksikitillä. Tarkista yhteensopivuus sementtipohjaisen tasoitteen kanssa tasoitemassan valmistajalta. Hio tasoitetut kohdat ympäröivän lattian tasoon ennen maalausta.
Maalaus

Sekoita komponentit huolellisesti erikseen ennen B-osan lisäämistä A-osaan. Lisää kovete maaliosaan (1:4 tilavuusosina)  ja sekoita käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta hitailla kierroksilla (sekoitus­aika n. 2 min). Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde vaarantaa t­yön onnistumi­sen.

Tee pohjustus 10-30 % Solid Epoxy thinner EP-H:lla ohennetulla Solid EP-H Epoksimaalilla. Ohenne lisätään valmiiseen seokseen huolellisesti sekoitta­en. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia valmiissa pinnassa.

Pintamaalaus suoritetaan aikaisintaan 8–48 h kuluttua pohjustuksesta. Yli 48 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä. Ohenna maalia 5–20%. Kaada seos lattialle, levitä lastalla ja tasoita telalla.
Huom! Älä kaavi astiaan jäävää seosta lattialle, vaan lisää se seuraavaan sekoitettavaan erään.

Työvälineiden puhdistus
Solid Epoxy thinner EP-H.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 1 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/j) 500g/l(2010).
Solid EP-H sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Maaliosa: Sisältää epoksihartsia (mp < 700), glysidyylieetteriä ja polypropyleeniglykolin diglysidyylieetteriä. Varoitus. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä höyryn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: rasvahapot, C18-tyydyttämättömät, trimeerit, oleyyliamiini-yhdisteet; mäntyöljyrasvahapot, oleyyliamiini-yhdisteet; rasvahapot, C14-18 ja C16-18-tyydyttymättömät, maleoidut. Kovete: Sisältää isoforonidiamiinia, bentsyylialkoholia, sykloalifaattista amiinia ja 2,4,6-tris(dimetyyliaminometyyli)fenolia. Vaara. Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä höyryn hengittämistä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä hengityksensuojainta jos ilmanvaihto on riittämätön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: bis [(dimetyyliamino)metyyli]fenoli. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
Maali: 9 III (> 5 litran astiat), ei luokiteltu (≤ 5 litran astiat) Kovete: 8 III


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
19
TIK-0101-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka II, 5 m < sD < 50 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1