TUOTESELOSTE
10.3.2017
 

Seinäpesu

TYYPPI
Käyttövalmis suihke sisäseinien puhdistamiseen ennen pintakäsittelyä. Maalaustarvikeryhmä 01 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmä 015 (RT-luokitus MaalausRYL 2012).
SOVELTUVUUS

Puhdistaa pinnat liasta, rasvoista, öljystä, vahasta ym. Soveltuu maalausta edeltävään esikäsittelyyn. Puhdistaa ja himmentää pinnan edesauttaen uuden maalikerroksen tarttumista.

KÄYTTÖKOHTEET
Maalatut seinäpinnat sisätiloissa

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku
Maalaustuoteryhmä 2012
015 Maalipintojen pesuaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
01.1 Alkalipesuaineet (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 13,8.
Pakkaukset
1 l suihkepullo
Ohenne
Vesi
Työtapa
Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Liinaa huuhdellaan puhtaalla vedellä työn edetessä.
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittely

Suojaa lasipinnat ja muut pinnat, jotka voivat syöpyä aineen vaikutuksesta.

Suihkutetaan käsiteltävälle alueelle ja pyyhitään veteen kostutetulla nukkaamattomalla liinalla. Liinaa huuhdellaan puhtaalla vedellä työn edetessä.


KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Käytä suojakäsineitä. Sisältää < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
-
/ hsa271216 / akk271216 / 0016612