Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Rostex Super

Erinomainen ruostesuoja vaativiin kohteisiin

Rostex Super on liuoteohenteinen ruosteenestopohjamaali, joka suojaa metallipintoja tehokkaasti korroosiolta. Rostex Superin tarttuvuus on erittäin hyvä ja se kuivuu nopeasti.


KiiltäväMatta
Tuote on liuoteohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Erinomainen tartunta

Rostex Superin tarttuvuus on erinomainen. Pohjamaali antaa yhdistelmälle parhaan mahdollisen tartunnan ja kestävyyden rankoissakin sääolosuhteissa. Rostex Super ei sisällä lyijy- eikä kromaattipigmenttejä.

Kuivuu nopeasti

Rostex Superin päällemaalaus on optimaalisissa olosuhteissa mahdollista liuoteohenteisella Panssarimaalilla jo 2-4 tunnin kuluttua. Vesiohenteisella Panssari Akvalla päällemaalaus voidaan tehdä jo seuraavana päivänä.

Siveltimellä tai ruiskulla

Levitä Rostex Super siveltimellä tai ruiskuttaen. Siveltimenä paras on paksuharjainen sivellin. Päällemaalaus voidaan tehdä joko vesi- tai liuoteohenteisella peltikattomaalilla.

TUOTESELOSTE
8.7.2016
(entinen pvm. 9.5.2012)
 

Rostex Super ruosteenestopohjamaali

TYYPPI
Nopeasti kuivuva erikoissideainetta sisältävä ruosteenestopohjamaali. Ei sisällä lyijy- eikä kromaattipigmenttejä.
SOVELTUVUUS

Teräs-, sinkittyjen ja karhennettujen alumiinipintojen pohjamaalaukseen normaalia kovempaan rasitukseen joutuvissa kohteissa, joissa tavallisen alkydipohjamaalin tarttuvuus tai kuivumisnopeus ei ole riittävä. Soveltuu myös kupari,- messinki- ja ruostumaton teräs-, PURAL, POLYESTERI, AKRYYLI ja vanhentuneelle PVC -pinnoitetuille teräsohutlevyille. Voidaan käyttää sekä alkydimaalien (esim. Miranol, Unica, Panssarimaali) että vesiohenteisten maalien (esim. Panssari Akva) pohjamaalina.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Peltikatot, vesikourut, syöksytorvet, suojapellit, palotikkaat, kaiteet, lipputangot, tuuletus- ja kuivaustelineet, veneet ym. metallirakenteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13 (RT-luokitus)
244 Sinkittyjen teräspintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
12.1 Alkydipohjamaalit teräsalustalle RL 5...7 (RT-luokitus) ja 12.2 Sinkityn alustan modifioidut alkydipohjamaalit RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Vaaleanharmaa, rautaoksidinpunainen, vihreä, musta.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 10 m2/l (40 μm kuivakalvo)
Pakkaukset
1/3 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Ohenne
1120
Työtapa
Sively tai ruiskutus. Siveltimenä paras paksuharjainen sivellin.

Suurpaineruiskutus:
-suutin 0,011" - 0,015" eli 0,280 - 0,380 mm
-ohennemäärä 0 - 15 %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kuivakalvonpaksuus 50 µm +10°C +23°C +35°C
Pölykuiva 1 h 15 min 10 min
Päällemaalattavissa alkydimaaleilla, min 5 h 1,5 h 1 h
Päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla, min
 2 vrk
 1 vrk
 1 vrk
Päällemaalattavissa, max 7 vrk
4 vrk
4 vrk
Kemikaalienkestävyys
Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä.
Öljyjen ja rasvojen kestävyys
Hyvä.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
45 %.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja ympäröivää ilmaa lämpimämpi, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Näissä olosuhteissa maalin kuivuminen hidastuu oleellisesti ja päällemaalattavuusaika pitenee. Pinnan lämpötila ei saa olla yli +40 °C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym.

Suunnittele maalaustyö siten, että ehdit suorittaa pintamaalauksen viimeistään neljän päivän kuluttua. Lämpötilan alentuessa ja/tai kosteuden lisääntyessä päällemaalattavuusaika pitenee (ks.taulukko).

Jos pintamaalaus viivästyy yli ohjeistetun ajan, tulee pohjamaali hioa kevyesti ja pestä Panssaripesulla.

Esikäsittely
Maalaamattomat pinnat:
Poista pinnalla mahdollisesti oleva valkoruoste/ruoste hiomalla tai teräsharjaamalla, teräspinnat puhdistusasteeseen St2. Poista pinnalta vesiliukoiset valkoruostesuoja-aineet, lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesu-pesuaineella harjaa apuna käyttäen. Huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Karhenna sileät alumiinipinnat.

Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle.

Maalatut pinnat:
Poista irtoava maali ja mahdollinen ruoste kaapien tai teräsharjaten puhdistusasteeseen St 2. Viistä puhdistetun alueen ja kiinteän maalikerroksen raja. Pese pinta Panssaripesu-pesuaineella harjaa apuna käyttäen, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua.
Maalaus
Sekoita Rostex Super huolellisesti ennen käyttöä. Levitä maali mieluiten siveltimellä tai ruiskulla. Kertamaalauksella on pyrittävä 40-60 μm kuivakalvoon. Rostex Super voidaan pintamaalata esim. vesiohenteisella Panssari Akvalla tai liuoteohenteisella Panssarimaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet ohenteella 1120 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 500g/l(2010)
Rostex Super sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: Ksyleeniä. Varoitus. Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää ihoa. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
ivk080512 / hsa15122015 / akk080716 / 0067554

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!