TUOTESELOSTE
28.6.2013
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Prestonit V märkätilatasoite

TYYPPI
Käyttövalmis ruiskutasoite. Täyttää rasitusluokka 05 vaatimukset.
SOVELTUVUUS
Kattojen ja seinien pohja- ja pintatasoitukseen kosteissa sisätiloissa. Soveltuu betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, tasoite- ja kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille. Soveltuu myös vanhoille maalipinnoille. Pinta voidaan maalata, kaakeloida tai päällystää muovitapetilla.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopintojen osa- ja kokotasoitus.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
814 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 05
Värisävyt
Vaalean sininen.
Riittoisuus
Keskimäärin 1 l/m2 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.
Pakkaukset
14 l säkki
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Yleensä ei ohenneta.
Työtapa
Tasoiteruisku tai teräslasta.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Noin 1 tunti 1 mm:n kerrospaksuudella. Kuivuminen hidastuu kerrospaksuuden kasvaessa.
Täyttökyky
Enint. 2.0 mm, olosuhteista riippuen.
Partikkelikoko/raekoko
Enint. 0.20 mm.
Kiinteäainetilavuus
64 %.
Tiheys
1,7 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja lämpötilan vähintään +10°C.
Esikäsittely
Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.
Tasoitus
Levitä Prestonit V ruiskutasoite tasoiteruiskulla ja tasoita teräslastalla. Tasoite soveltuu myös käsinlevitykseen.

Tasoitekerroksen kuivuttua pinta hiotaan. Tasoituskertojen lukumäärä normaalisti 1-2 kertaa.
 
Pintakäsittely
Tasoitettu pinta voidaan maalata, kaakeloida tai päällystää muovitapetilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
joa170613 / ins300404 / pih140613 / 0016204


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
Nro TIK-1620-5003a
EN 13963:2005
Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 2A
Taivutuslujuus
NPD
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1620-5003b
EN 15824:2009
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa