TUOTESELOSTE
18.9.2018
 

Prestonit 10+10 Täyttötasoite - UUSI TUOTE!

TYYPPI
Käyttövalmis täyttötasoite ruiskulevitykseen. Helppoa työstää. Täyttää rasitusluokka 04 vaatimukset.
SOVELTUVUUS

Soveltuu betoni-, kevytbetoni-, rappaus-, tasoite- ja kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille. Hyvä tartunta myös vanhoille maalipinnoille.

KÄYTTÖKOHTEET
Karkeiden seinä- ja kattopintojen osa- ja kokotasoitus kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
812 Valmistasoitteet koneelliseen levitykseen RL 01...04
Värisävyt
Valkoinen.
Riittoisuus
Keskimäärin 1 l/m2 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.
Pakkaukset
14 l:n muovisäkki.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Vesi. Yleensä ei ohenneta.
Työtapa
Tasoiteruisku ja teräslasta.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Noin 2 tuntia 1 mm:n kerrospaksuudella. Kuivuminen hidastuu kerrospaksuuden kasvaessa.
Täyttökyky
0-10 mm
Partikkelikoko/raekoko
Max. 0.30 mm.
Kiinteäainetilavuus
56 %.
Tiheys
1,6 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta ja suoralta auringonvalolta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja lämpötilan vähintään +10°C.
Esikäsittely
Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.
Tasoitus

Levitä Prestonit 10 + 10 tasoiteruiskulla. Tasoitetta levitetään vain tarvittava määrä 0-10 mm. Tasoitteen annetaan hetki olla ennen pinnan tasoitusta teräslastalla. Näin saavutetaan paras täyttökyky. Tasoite soveltuu myös käsin levitykseen.Tasainen lopputulos ei vaadi tasaisen paksua tasoitekerrosta. Alustan epätasaisuudesta riippuen tasoitekerroksen paksuus voi vaihdella 0 - 10 mm.

Tasoitekerroksen kuivuttua pinta hiotaan. Tasoituskertojen lukumäärä normaalisti 1-2 kertaa.


Pintakäsittely
Tasoitettu pinta voidaan maalata, kaakeloida tai päällystää muovitapetilla. Kattopinnoilla voidaan jättää ruiskutasoitepinnalle
sellaisenaan.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineistä poistetaan ylimääräinen tasoite ja pestään vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli- 4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 1, 2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan laittaa lajittelemattomaan sekajätteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu
ivk


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1620-5002b
EN 15824:2009
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa