TUOTESELOSTE
24.8.2017
(entinen pvm. 1.10.2007)
 

Presto Pikasilote

TYYPPI
Nopeasti kuivuva pikasilote.
SOVELTUVUUS
Naarmujen paikkaukseen ja pienten pintojen osasilotukseen ja viimeistelyyn kuivissa sisätiloissa ennen pintamaalausta. Soveltuu uusille ja aikaisemmin maalatuille puu-, puukuitulevy-, lastulevy-, rappaus-, tasoitepinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinät, katot, kalusteet, ovet, pienehköjen pintojen osasilotus.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Maalaustarvikeryhmä 2001
20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen.
Pakkaukset
200 ml, 400 ml
Ohenne
Vesi
Työtapa
Levitys lastalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

1-2 tuntia riippuen kerrospaksuudesta, lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta.

Kiinteäainetilavuus
60 %.
Tiheys
1,8 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Tasoitettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Silota maalaamattomat pinnat suoraan Presto Pikasilotteella.
Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Pinnan kuivuttua poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.
Siloitus
Kittaa tarvittaessa syvemmät kolot, naulankannat yms. Presto LF Remonttitasoitteella ja hio pinta. Levitä Presto Pikasilote lastalla. Pinta voidaan kuivahioa.
Silotettu pinta on tiivis ja sileä. Pienet kittaukset voidaan maalata suoraan pintamaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR : ei luokiteltu
jha170504 / pih240817 / lko140907 / 0072071