TUOTESELOSTE
28.6.2013
(entinen pvm. 1.10.2007)
 

Presto LV Märkätilatasoite

TYYPPI
Vesiohenteinen, käyttövalmis, kostean tilan kevyttasoite. Täyttökyky 4 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus.
SOVELTUVUUS
Kipsi- ja puukuitulevyjen, betoni- ja rappauspintojen koko- ja osatasoitukseen kosteissa sisätiloissa. Erityisen sopiva saumanauhan kiinnitykseen ja tasoitteeksi kosteissa sisätiloissa. Täyttökyky 4 mm ilman halkeilua.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopinnat kosteissa sisätiloissa esim. kylpyhuoneiden seinä- ja kattopintojen tasoittamiseen ennen muovipäällysteen kiinnitystä, laatoitusta tai maalausta.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
83 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 05
Maalaustarvikeryhmä 2001
27 Vesiohenteiset kitit ja silotteet RL 4 (RT-luokitus)
Värisävyt
Siniharmaa.
Pakkaukset
3 l, 10 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Ohenne vesi, yleensä ei ohenneta.
Työtapa

Levitys lastalla.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Hionta voidaan suorittaa vasta tasoitteen kuivuttua täysin (normaaliolosuhteissa 2-24 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen). Maalaaminen, laatoitus tai seinänpäällysteen asennus voidaan tehdä tasoitteen täysin kuivuttua.

Erikoisominaisuus
Tasoitteessa käytetystä kevyestä täyteaineesta johtuen tasoite on kevyttä ja helposti levitettävää.
Kiinteäainetilavuus
61 %
Tiheys
1,1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Kutistuminen ja halkeilu
Erittäin vähäistä.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Tasoita maalaamattomat pinnat suoraan Presto LV Märkätilatasoitteella.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Anna pinnan kuivua. Poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Levitä Presto LV Märkätilatasoite lastalla.

Tasoitus
Levitä Presto LV Märkätilatasoite lastalla. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR : ei luokiteltu
joa170613 / pih140613 / 0016533


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1650-5004a
EN 13963:2005
Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 3A
Taivutuslujuus
> 320 N
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1650-5004b
EN 15824:2009
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa