TUOTESELOSTE
26.6.2013
(entinen pvm. 1.10.2007)
 

Presto LG Karkeatasoite

TYYPPI
Vesiohenteinen, käyttövalmis kevyttasoite.
SOVELTUVUUS
Karhean pinnan tasoitukseen ja kolojen täyttöön. Täyttökyky 30 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus. Erityisesti karkeille betoni- ja rappauspinnoille, mutta jos pinta maalataan suositellaan pinnan ylisilotusta hienommalla tasoitteella kuten Presto LH, LF tai R.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Maalaustarvikeryhmä 2001
20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus)
Värisävyt
Harmaa.
Pakkaukset
3 l, 10 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Ohenne vesi, yleensä ei ohenneta.
Työtapa

Levitys lastalla.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa vasta tasoitteen kuivuttua täysin (normaaliolosuhteissa 2-48 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen).

Erikoisominaisuus
Tasoitteessa käytetystä kevyestä täyteaineesta johtuen tasoite on kevyttä ja helposti levitettävää.
Kiinteäainetilavuus
53 %
Tiheys
0,8 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Kutistuminen ja halkeilu
Erittäin vähäistä.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Tasoita maalaamattomat pinnat suoraan Presto LG:llä.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Anna pinnan kuivua ennen jatkokäsittelyä. Poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Levitä Presto LG lastalla.
Tasoitus
Levitä Presto LG lastalla. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR : ei luokiteltu
joa170613 / ktu150607 / pih140613 / 0016530


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1650-5001a
EN 13963:2005
Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 2A
Taivutuslujuus
Vaaralliset aineet
> 320 N
NPD
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1650-5001b
EN 15824:2009
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
B-s1,d0
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa