TUOTESELOSTE
18.9.2018
 

Presto LF+ Yleistasoite - UUSI TUOTE! Korvaa Presto LH Kevyttasoitteen

TYYPPI
Käyttövalmis, laadukas yleistasoite. Vesiohenteinen. Täyttökyky 6 mm ilman halkeilua. Helpostityöstettävä, kutistuminen erittäin vähäistä ja erinomainen tarttuvuus.
SOVELTUVUUS

Erityisesti harmaan alustan tasoitukseen kuten kipsilevy-, betoni-, kevytbetoni- ja rappauspinnoille sekä yleisimmille rakennuslevyille. Hyvä liimauskyky mahdollistaa myös kipsilevysaumanauhoituksen.

KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Värisävyt
Harmaa.
Riittoisuus

Keskimäärin 1 l/m² 1 mm:n tasoitepaksuudella. Menekki riippuu alustan tasaisuudesta.


Pakkaukset
3 l, 10 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Levitys teräslastalla.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa 2-24 tunnin kuluttua riippuen kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.

Erikoisominaisuus
Tasoitteessa käytetystä kevyestä täyteaineesta johtuen tasoite on kevyttä ja helposti levitettävää.
Kiinteäainetilavuus
55 %
Tiheys
1,17 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta ja suoralta auringonvalolta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Kutistuminen ja halkeilu
Erittäin vähäistä.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

Ennen maalattu pinta:
Puhdista ennen maalatut pinnat Maalipesulla tai Seinäpesulla. Poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.
Tasoitus

Levitä Presto LF+ Yleistasoite teräslastalla osittain tai koko seinä- tai kattopinnalle, alustan tarpeen mukaisesti. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suosittelemme 180-220 hiontakarkeutta. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.Saumanauhan kiinnitys
Levitä Presto LF+ Yleistasoite siten, että tasoite täyttää reunaohennuksien muodostaman painauman. Paina saumanauha heti tasoitteeseen. Levitä sivuilta ylipursuava tasoite saumanauhan päälle. Lisää tarvittaessa tasoitetta saumanauhan päälle niin, että sauma täyttyy.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineistä poistetaan ylimääräinen tasoite ja pestään vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli- 4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 1, 2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan laittaa lajittelemattomaan sekajätteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu
IVK


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
18
Nro TIK-A030-2018
EN 13963:2014
Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 3A
Taivutuslujuus
> 320 N
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
18
Nro TIK-A031-2018
EN 15824:2009
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
A2-s1, d0 
Tartuntalujuus vetokokeessa
> 0.35 N/mm²