TUOTESELOSTE
18.9.2018
(entinen pvm. 28.6.2013)
 

Presto F Remonttitasoite - UUSI NIMI ! Korvaa Presto LF Remonttitasoitteen

TYYPPI
Vesiohenteinen, käyttövalmis remonttitasoite. Täyttökyky 4 mm ilman halkeilua. Kutistuminen vähäistä ja hyvä tarttuvuus.
SOVELTUVUUS
Erityisesti ennen maalattujen pintojen koko- ja osatasoitukseen. Kolojen ja saumojen tasoitukseen, saumanauhojen kiinnitykseen. Soveltuu kipsilevy-, puukuitulevy-, betoni- ja rappauspinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Värisävyt
Lähes valkoinen.
Pakkaukset
200 ml, 400 ml, 3 l, 10 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Vesi, yleensä ei ohenneta
Työtapa
Levitys lastalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa vasta tasoitteen kuivuttua täysin (normaaliolosuhteissa 2-24 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen).

Partikkelikoko/raekoko

max. 0,15 mm

Kiinteäainetilavuus
61 %
Tiheys
1,2 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilyy avaamattomana 2 vuotta.
Kutistuminen ja halkeilu
Erittäin vähäistä.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat rasvasta ja liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Tasoita maalaamattomat pinnat suoraan Presto F Remonttitasoitteella.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Anna pinnan kuivua ennen jatkokäsittelyä. Poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly. Levitä Presto F Remonttitasoite lastalla.
Tasoitus
Levitä Presto F Remonttitasoite lastalla. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
ei luokiteltu


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1650-5003a
EN 13963:2005
Kipsilevyjen saumausaine – tyyppi 3A
Taivutuslujuus
> 320 N
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
A2-s1,d0


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
Nro TIK-1650-5003b
EN 15824:2009
Orgaaniseen sideaineeseen pohjautuva sisätasoite
Vaaralliset aineet
NPD
Palokäyttäytyminen
B-s1, d0
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa