TUOTESELOSTE
1.11.2009
(entinen pvm. 15.9.2008)
 

Pohjustegeeli

TYYPPI
Vesiohenteinen alkalinkestävä silikonipitoinen pohjusteaine kiviainespinnoille.
SOVELTUVUUS
Betoni- ja rappausjulkisivupintojen pohjustukseen ulkona. Käytetään maalin joukkoon sekoitettuna pohjamaalauksessa maalin tuoteselosteen mukaisesti (esim. Kivisil-julkisivumaali tai Finngard Silikonihartsimaali). Voidaan käyttää myös maalaamattomien betonijulkisivupintojen tai vastaavien betonisten pystypintojen impregnointiin.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike- ja varastotilojen kiviainespinnat ulkona.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
112 Silikonigeelit
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.1 Silikonipohjusteet (RT-luokitus)
Riittoisuus

Maaliin sekoitettuna: Katso maalin tuoteselosteesta (esim. Kivisil julkisivumaali tai Finngard Silikonihartsimaali).

Impregnoinnissa: 4–5 m2/l.
Pakkaukset
1 l
Ohenne
Vesi
Työtapa

Maaliin sekoitettuna: Katso maalin tuoteselosteesta.

Impregnoinnissa: Pohjustegeeli levitetään ruiskulla, harjalla tai telalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Maaliin sekoitettuna kts. maalin tuoteselosteesta. Impregnoinnissa 2–5 tuntia. Jatkokäsiteltävissä seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus
n. 75 %
Tiheys
n. 0,9 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Ei saa varastoida yli + 30 ºC lämpötilassa.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
- maaliin sekoitettuna:
Katso maalin tuoteselosteesta.
- impregnoinnissa:
Uuden betonipinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen käsittelyä. Betonipinnat suositellaan käsiteltäväksi aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen rakenteen mukaan. Puhdista pinnat liasta, pölystä, ja suoloista. Pese homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat alhaalta ylöspäin Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.
Pintakäsittely
- maaliin sekoitettuna:
Sekoita Pohjustegeeli ennen käyttöä. Lisää Pohjustegeeli maalin joukkoon huolellisesti sekoittaen (koneellisesti n. 5 minuuttia). Katso maalin tuoteselosteesta tarkemmat seossuhteet ja ohjeet.

- impregnoinnissa:
Pohjustegeeli levitetään tasaisesti ruiskulla. Voidaan levittää myös harjalla tai telalla. Pystypinnoilla suositeltavinta on edetä alhaalta ylöspäin.

Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunoista tai ikkunat on suojattava ennen käsittelyä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.
EU VOC -raja-arvo
Cat A/h) 30 g/l(2010)
Pohjustegeeli sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Trietoksi(2,4,4-trimetyylipentyyli)silaania HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Ei saa tyhjentää viemäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
0066400 / sna220609 / mau220609ome281009 / 08