TUOTESELOSTE
10.3.2017
 

Pihan Huoltopesu

TYYPPI
Emäksinen yleispuhdistusaine piharakenteiden säännölliseen puhdistukseen ulkotiloissa. Maalaustarvikeryhmä 01 (RT-luokitus MaalausRYL 2001). Maalaustarvikeryhmät 012 ja 016 (RT-luokitus MaalausRYL 2012).
SOVELTUVUUS
Säännöllinen käsittely Pihan Huoltopesulla pitää pinnat kunnossa estäen erityisesti likaisilla pinnoilla viihtyvien mikro-organismien kiinnittymisen ja kasvun.
KÄYTTÖKOHTEET
Maalatut ja maalaamattomat pinnat, mm. aidat, pihakivetykset ja muut pihan puu- ja kiviainesrakenteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus)
016 Huoltopesuaineet
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 10,5.
Pakkaukset
1 l
Ohenne
Vesi
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Laimennus
1 osa Pihan Huoltopesua, 5 osaa vettä.
Pintojen puhdistus

Levitä Pihan Huoltopesun ja veden seosta sienellä, pehmeällä harjalla tai ruiskuttamalla likaiselle pinnalle alhaalta ylöspäin. Lämpimän veden käyttö tehostaa vaikutusta. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia ja huuhtele pinta huolellisesti puhtaalla vedellä esim. puutarhaletkulla ruiskuttamalla. Painepesurilla huuhdottaessa vältä korkean paineen käyttöä. Tehosta pahasti likaantuneiden kohtien pesua harjaamalla.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
Varoitus. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita ja < 5 % fosfaatteja. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
-
/ hsa271216 / akk271216 / 0016608