TUOTESELOSTE
15.2.2010
(entinen pvm. 25.6.2008)
 

Petsilakka

TYYPPI
Perinteinen värillinen alkydilakka puupinnoille sisällä.
SOVELTUVUUS
Huonekalut.
KÄYTTÖKOHTEET
Huonekalut.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyskiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05
Maalaustarvikeryhmä 2001
72 Alkydilakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Värisävyt
Tammi, pähkinä, mahonki ja musta.
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
10-14 m2/l riippuen halutusta tummuusasteesta.
Pakkaukset
0,333 l ja 1 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively, ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 4 tunnissa, käsittelykuiva 12 tunnissa. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa 1 vrk:n kuluttua. Kuivumisaika riippuu alustasta ja sivelymäärästä.
Pesunkestävyys
Hyvä kaikilla tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä, ei kestä esim. tinneriä.
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja -rasvoja.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
38 %.
Tiheys
0.9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uudet lakkaamattomat pinnat:
Puhdista pinta liasta ja pölystä.

Aiemmin lakatut pinnat:
Pese aikaisemmin lakatut pinnat Maalipesulla tai Tehopesulla ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtoava vanha lakka kaapimalla ja hio koko pinta. Poista hiontapöly.
Lakkaus
Sekoita Petsilakka hyvin ennen käyttöä. Tee aluksi koelakkaus tarkistaaksesi lakan värin käsiteltävällä pinnalla. Tasaisen värin aikaansaamiseksi ohenna lakkaa Lakkabensiinillä. Sivele ohennettua Petsilakkaa ohuina kerroksina yhteen tai useampaan kertaan riippuen haluamastasi tummuusasteesta. Jos lakka on liian tummaa, voit vaalentaa sitä kiiltävällä Unica Superilla tai ohentaa Lakkabensiinillä 1050.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä tai Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua lakkaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), teollisuusbensiiniä, rikitön, raskas (liuotinbensiini arom. pit. 17 %) ja tärpättiä. SYTTYVÄÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä tai kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
mit220805 / mke260805 / als190805 / 005 0020-0023