Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Perinnekalkki, valkoinen

Perinteinen ja arvokas

Perinnekalkki on puhtaasta miilupoltetusta kalkkikivestä märkäsammutusmenetelmällä valmistettu hautakalkki. Uudista Perinnekalkilla kulttuurihistoriallisten rakennusten julkisivupinnat.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
1,0
m2/l

Historiallisten kohteiden ykkönen

Perinnekalkki on erinomainen tuote kalkkivahvojen rappauspintojen maalaukseen.  Se soveltuu myös aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille alustoille.

Hengittävä kalkkimaali

Perinnekalkki on hengittävä julkisivumaali, joka on sävytetty epäorgaanisilla kalkinkestävillä pigmenteillä.

Valoisa vaalea

Perinnekalkkia saa valmiiksi valkoisena sävytettynä ja kalkilla onkin hyvä säänkestävyys.


TUOTESELOSTE
11.11.2010
(entinen pvm. 28.10.2009)
 

Perinnekalkki valkoinen

TYYPPI
Puhtaasta miilupoltetusta kalkkikivestä märkäsammutusmenetelmällä valmistettu hautakalkki. Hautakalkki on varastoituna vähintään 20 kuukautta ennen pakkaamista. Valkoinen Perinnekalkki on kalkkitahna, josta valmistetaan käyttöohjeen mukaisesti valkoinen kalkkimaali sekä kalkkivesi valkoiseen ja sävytettyyn Perinnekalkkiin.
SOVELTUVUUS
Kalkkivahvojen rappauspintojen maalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin kalkkimaalilla maalatuille alustoille. Kts. käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Kulttuurihistoriallisten rakennusten julkisivupinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
1,0
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
411 Kalkkimaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
60 Kalkkimaalit RL 4...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen kalkkitahna.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus

n. 0,5-1,0 kg/m2 kalkkitahnaa.

Riittoisuudet ovat valmiille pinnalle (3–7 kerran käsittely). Riittoisuuteen vaikuttavat oleellisesti maalattavan alustan karkeus ja huokoisuus.
Pakkaukset
25 kg.
Ohenne
kalkkivesi
Työtapa
Luonnonjouhisella hakkurilla ja tarvittaessa kalkkiharjalla, -siveltimellä tms.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa seuraavana päivänä.
Säänkestävyys
Hyvä.
Tiheys
n. 1,4 kg/l.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnnan on oltava puhdas ja kiinteä. Ilman ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 °C sekä ilman suhteellisen kosteuden 40-90 %:n välillä. Maalaustyötä ei pidä suorittaa auringon kuumentamalle pinnalle tai sateen osuessa seinäpintaan.
Esikäsittely
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja puhdas myös orgaanisista maaleista. Irtonainen ja alustassaan heikosti kiinni oleva kalkkimaali poistetaan teräsharjauksella (harjaksien on oltava pehmeästä ruostumattomasta teräksestä tai messingistä) tai korkeapainepesulla varovasti, ettei ehjä alusta vaurioidu. Mahdolliset rappauspaikkaukset tehdään ympäröivän rappauksen koostumusta vastaavalla laastilla ympäröivän pinnan tasoon ja karkeuteen. Voimakkaasti sementtipitoiset laastit eivät sovellu kalkkimaalin alustaksi.
Kalkkiveden valmistus
Kalkkiveden valmistuksessa 1 tilavuusosa valkoista Perinnekalkkia sekoitetaan 4 tilavuusosaan vettä ja seoksen annetaan seistä vähintään vuorokausi suljetussa astiassa. Tämän jälkeen poistetaan pintaan muodostunut riitekerros kauhalla. Kirkas kalkkivesi otetaan talteen puhtaaseen astiaan, joka suljetaan tiiviisti. Näin saatua kalkkivettä käytetään varsinaisen kalkkimaalin valmistukseen sekä pohja-, väli- ja pintakostutuksiin. Kalkkiveden valmistusta voidaan jatkaa lisäämällä vettä max. 6 kertaa. Jäljelle jäänyttä sakkaa ei saa käyttää maalaamiseen.
Maalaus
Ennen varsinaista kalkkimaalausta suositellaan tehtäväksi vähintään neliön kokoinen koealue, jossa määritellään alustan tarvitsemat käsittelykerrat ja eri maalauskäsittelyjen kalkkisuhteet. Kalkkimaalin ohentamiseen sekä maalauskertojen määrään vaikuttavat,mm. maalattavan alustan imukyky ja ilman suhteellinen kosteus

Pinnan kostutukset: Alustan tasaisen imukyvyn varmistamiseksi käsiteltävä pinta kostutetaan kauttaaltaan kalkkivedellä esim. matalapaineruiskulla sumuttaen kalkkimaalausta edeltävänä päivänä ja ennen maalaustyön aloittamista. Myös maalauskäsittelyjen välissä ja pintamaalauksen jälkeen alustaa kostutetaan kalkkivedellä. Alustan on oltava imukykyinen kalkkimaalia levitettäessä. Kalkkiveden valumista on vältettävä.

Seuraavassa on esitetty esimerkkinä kolmen kerran kalkkauskäsittely. Kalkkiveden määrää voi muuttaa suunnittelijan ohjeiden ja alustan ominaisuuksien mukaan.

Pohjustus: Pohjamaali valmistetaan sekoittamalla 25 kiloa valkoista Perinnekalkkia ja 140 litraa kalkkivettä Mahdolliset rappauspaikkaukset käsitellään kertaalleen ennen koko pinnan pohjustusta.

Välimaalaus: Välimaali valmistetaan sekoittamalla 25 kiloa valkoista Perinnekalkkia ja 70 litraa kalkkivettä. Välimaalaus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä pohjustuksesta.

Pintamaalaus: Pintamaali valmistetaan sekoittamalla 25 kiloa valkoista Perinnekalkkia ja 35 litraa kalkkivettä. Pintamaalaus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä välimaalauksesta.
Valmista pintaa jälkihoidetaan kostuttamalla kertaalleen kalkkivedellä ja tämän jälkeen vedellä sääolosuhteiden mukaan.

HUOMIOITAVAA
Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat, kuten ikkunalasit, metalli- ja luonnonkivipinnat on suojattava maalaustyön ajaksi. Kalkkimaalia sekoitetaan työn aikana erottumisen estämiseksi.
Yhtenäinen alue maalataan aina keskeytyksettä ja maalaustyö lopetetaan rakennuksen nurkkiin tai muihin huomaamattomiin kohtiin.
Kosteus- ja lämpötilavaihtelut maalin levityksen ja kuivumisreaktion aikana sekä maalattavan alustan erilainen huokosrakenne voivat aiheuttaa värin kirjavuutta valmiissa pinnassa. Jälkikostutus tummentaa väriä. Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on himmeille julkisivumaaleille tyypillinen ominaisuus, jolla ei ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Kalkkimaalauksella saadaan elävä pinta, jossa näkyy käsityön jälki. Tämä on otettava huomioon kalkkimaalattua pintaa arvioitaessa.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen laimealla etikka-vesiliuoksella ja huuhdellaan puhtaalla vedellä.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuuluttua maalaamisesta. Pintaan jää pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta. Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/c) 40 g/l(2010)
Valkoinen perinnekalkki sisältää VOC max. 40 g/l.


KÄYTTÖTURVALLISUUS
Syövyttävä
Syövyttävä
Sisältää: Kalsiumhydroksidia VOIMAKKAASTI SYÖVYTTÄVÄÄ. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
sna111110 / klu111110 / ome171110 / / 0079900

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!