TUOTESELOSTE
29.12.2017
 

Patio Pihakalustemaali - UUTUUS

TYYPPI
Akrylaattimaali.
SOVELTUVUUS
Soveltuu käsittelemättömälle, aikaisemmin maalatuille tai lakatuille pinnoille sekä lämpökäsitellylle ja painekyllästetylle puulle.
KÄYTTÖKOHTEET
Puisille tai metallisille ulkokalusteille.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolikiiltävä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
7
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 03...04 , 322 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön RL 05 ja 449 Muut vesiohenteiset peltikattojen ja metallipintojen maalit RL 11...13
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Valkoista A-perusmaalia voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää Tikkurilan Puutalot- värikartan mukaan. Myös Symphony-värikartan sävyt.

C-perusmaali on väritöntä ja aina sävytettävä ennen käyttöä. Sävytettyä maalia ei vaihdeta.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
7-9 m2/l.
Pakkaukset
A-perusmaali: 0,225 l, 0,9 l
C-perusmaali: 0,225 l, 0,9 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively keinokuitusiveltimellä tai levitys lyhytnukkaisella telalla ja tasoitus sivelemällä.

Ruiskutus:
- Sivuilmaruiskutus: suutin 1,4-1,8 mm ohennus 0-10 til.-%
- Suurpaineruiskutus: suutin 0,009"-0,013", ohennus 0-5 til.-%
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 0,5 tunnissa. Päällemaalattavissa seuraavana päivänä. Käyttöönottokovuus saavutetaan 2-3 vuorokauden kuluttua. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa n. 2 viikon kuluessa.

Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Säänkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
n. 40 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 1,20 kg/l väristä riippuen, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Poista nukkaantunut tai harmaantunut puupinta mekaanisesti. Mikäli pinnat on aikaisemmin öljykäsitely, tulee öljyn olla kulunut kokonaan pois tai se poistetaan hiomalla.

Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta liasta, homeesta ja irtoavista aineksista. Pese vanhat puupinnat Terassi- ja Kalustepesulla. Pese metallipinnat Panssaripesulla. Poista mahdollinen ruoste. Poista irtoava pihka oksankohdista.

Pohjusta puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Base pohjustuspuunsuojalla. Pohjamaalaa kuluneet puupaljaat puupinnat kertaalleen Öljypohjalla. Pohjamaalaa metallipinnat Rostex Super Akva tai Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali tai lakka. Pese puupinnat Terassi- ja Kalustepesulla ja metallipinnat Panssaripesulla. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi ja pyöristä terävät kulmat. Poista hiontapöly.

Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella ja pohjamaalaa kuluneet puupinnat Öljypohjalla. Pohjamaalaa metallipaljaat kohdat Rostex Super tai Rostex Super Akva ruosteenestopohjamaalilla.
Maalaus
Kun maalaat kirkkaan punaisella, -keltaisella tai -oranssilla Patio Pihakalustemaalilla, pohjamaalaa ensin vaalealla tai samansävyisellä pohjamaalilla. Soveltuvat pohjamaalit lueteltu edellä.

Sekoita Patio Pihakalustemaali huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä. Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla 2 kertaa. Suurille pinnoille maali kannattaa levittää ensin lyhytnukkaisella telalla ja tasoittaa heti siveltimellä. Älä päästä työrajaa kuivahtamaan.

Patio Pihakalustemaalia voi tarvittaessa ohentaa sivelyyn vedellä max 5 %. Maali kuivuu nopeasti, joten työ kannattaa tehdä kaistaleina. Parhaiten maalaukseen soveltuvat keinokuitusiveltimet, joiden harjasten päät ovat monihaaraiset.

Käsittele näkyvät puun päätypinnat huolellisesti.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.
Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä. Pese työvälineet saippualla ja vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa aikaisintaan 2 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 2 viikon kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Pihan Huoltopesulla (1 osa Pihan Huoltopesua 5 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna
kuivua.
Huoltokäsittely
Patio Pihakalustemaali voidaan huoltomaalata suoraan Patio Pihakalustemaalilla ilman pohjamaalia. Katso kohta Esikäsittely.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Sisältää 2,4,7,9-tetrametyylidek-5-yyni-4,7-diolia, 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia, 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 3-jodi- 2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu
hsa291217 / akk080118