Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Patio Kivikuullote

Vesiohenteinen pihakivikuullote

Patio Kivikuullotteella saat helposti ja nopeasti uuden ilmeen vanhoille betonipihakiville ja -laatoille. Patio Kivikuullotteen avulla voit tasata ja syventää pihakiveyksen väriä.


Tuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m2/l

Monta levitystapaa

Kuullote voidaan levittää siveltimellä, telalla tai reppuruiskulla. Isoilla pinnoilla reppuruisku on tehokkain työväline kuullotteen levitykseen. Käytettäessä reppuruiskua käsittely
viimeistellään tarvittaessa telalla tai siveltimellä, jotta varmistetaan tuotteen tunkeutuminen
alustan huokosiin. Kivestä ei tule liukas, ja sille ominainen ulkonäkö säilyy.

Ehosta tai tasaa pihakiven väriä

Tuote soveltuu tehdasvärjätyille ja värjäämättömille betonikiville ja -laatoille. Patio Kivikuullotetta ei suositella uusille pihakiville tai imemättömille alustoille, kuten pesubetoni tai luonnonkivi.

Sävytettävissä 10 maanläheiseen väriin

Valitse Kivikuullotevärikartan kymmenestä sävystä käsiteltäviä kiviä lähinnä oleva värisävy. Värjäämättömät betoninharmaat pihakivet voi käsitellä ihan uuden väriseksi.VIDEO:

Pihakivien käsittely

Patio Kivikuullotteella


Tuotteesta muuallaTUOTESELOSTE
15.10.2014
 

Patio Kivikuullote

TYYPPI
Vesiohenteinen pihakivikuullote.
SOVELTUVUUS

Betoniset pihakivet ja -laatat. Ei suositella uusille pihakiville tai imemättömille alustoille, kuten pesubetoni tai luonnonkivi.

KÄYTTÖKOHTEET
Tehdasvärjätyt ja värjäämättömät pihakivet ja -laatat .

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
99 Muut erityistuotteet
Perusmaalit
EK
Värisävyt
Väritön. Sävytetään aina Patio Kivikuullotteen värivalikoiman mukaan (TVT EK01 - TVT EK10). Lisäksi saatavilla valikoiman ulkopuolinen sävy EK00 Valkoinen. Ei sovellu käytettäväksi ilman sävytystä.
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
4-8 m2/l yhteen kertaan levitettynä betonikivelle tai -laatalle (riippuen alustan imukyvystä)
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively (sivellin T6), telaus (S10) tai ruiskutus. Ruiskutukseen suositellaan reppuruiskua tai vastaavaa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pintakuiva (käveltävissä) muutaman tunnin kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat pinnan huokoisuus ja käytetty kuullotteen määrä. Mahdollinen toinen käsittely voidaan suorittaa pinnan kuivuttua, olosuhteista riippuen muutaman tunnin kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 10 %.
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä, sammaleesta ja jäkälästä. Pese painepesurilla ja käytä tarvittaessa Tikkurilan Tehopesua käyttöohjeen mukaisesti. Mikäli käsiteltävät pihakivet tai -laatat ovat suhteellisen uusia, käytä turbosuutinta tai ainakin riittävää painetta varmistaaksesi pinnan imukyky.
Käsittely

Tee aina koekäsittely selvittääksesi kohteen pihakiville tai -laatoille soveltuvin väri, työtapa ja tarvittavan ohennuksen sekä levityskertojen määrä. Ohennetaan enintään 50 % (2 osaa kuullotetta, 1 osa vettä).

Sekoita kuullote hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. Kuullote levitetään siveltimellä, telalla tai reppuruiskulla. Käytettäessä reppuruiskua käsittely viimeistellään tarvittaessa telalla tai siveltimellä, jotta varmistetaan tuotteen tunkeutuminen alustan huokosiin. Käsittele tasaisesti ja yhtäjaksoisesti alueittain jatkoskohtien välttämiseksi. Vältä levittämästä paksua maalimaista kerrosta.

Värjäämättömät (betoninharmaat) pihakivet ja -laatat:

Valitse haluamasi sävy Patio Kivikuullotteen värivalikoimasta. Levitä kuullotetta 1-2 kertaa alustan imukyvystä ja halutusta lopputuloksesta riippuen. Mikäli levität useamman kerroksen, suositellaan kuullotetta ohennettavan ensimmäistä käsittelykertaa varten. Tyypillisesti kahden kerran käsittely antaa parhaan lopputuloksen.

Tehdasvärjätyt pihakivet ja -laatat:

Valitse käsiteltäviä kiviä lähinnä oleva värisävy. Levitä kuullotetta 1-2 kertaa alustan imukyvystä ja halutusta lopputuloksesta riippuen. Tyypillisesti yhden kerran käsittely riittää.

Huomioitavaa!

Pihakivet ja -laatat ovat jatkuvassa säärasituksessa ja niihin voi kohdistua voimakasta mekaanista rasitusta, joten ne saattavat tarvita huoltokäsittelyä lähes vuosittain.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa kuullote-erää mahdollisten värierojen välttämiseksi. Tuote on läpikuultava, joten se ei sovellu aiemmin tehdasvärjätyn kiven tai laatan värinvaihtoon, vaan ainoastaan ehostamiseen. Eri-ikäiset tai tyyppiset kivet ja laatat voivat värjäytyä eri tavalla. Alustassa oleva moottoriöljy, suolahärme tai muu epäpuhtaus vaikuttaa pihakivien tai -laattojen värjäytymiseen.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Kuullotettua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua käsittelystä likaantunut pinta voidaan puhdistaa Tikkurilan Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Patio Kivikuullotteella käsitelty pinta voidaan huoltokäsitellä Patio Kivikuullotteella.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia/ 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
Ei luokiteltu.
sna151014lehte151014 / akk110914 / 27V6100

Värit

Kivikuullotevärikartta

Tikkurilan vesiohenteisella Patio Kivikuullotteella saat helposti ja nopeasti uuden ilmeen vanhoille betonipihakiville ja -laatoille. Patio Kivikuullotteen avulla voit tasata ja syventää pihakiveyksen väriä.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!