Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Panssaripesu

Puhdasta pintaa peltikatoille

Panssaripesu on likaa, rasvoja, öljyä ym. emulgoiva pesuliuos sinkittyjen pintojen puhdistukseen ennen maalausta. Liuos soveltuu myös aikaisemmin maalattujen pintojen pesuun ennen maalausta.


Tuote soveltuu ulkokattoonTuote on vesiohenteinen

Panssaripesu on tehty peltikatoille

Panssaripesu on suunniteltu peltikattojen pesuun. Se poistaa tehokkaasti rasvan, noen, siitepölyn ja muun katoille keräytyvän lian.

Puhdas katto on hyvä maalausalusta

Esikäsittely on erittäin tärkeä osa katon maalaustyötä. Hyvin puhdistettuun pintaan maali tarttuu paremmin.  Uuden, sinkityn pellin suoja-aineet saadaan poistettua Panssaripesulla.

Sopii niin vesi- kuin liuotinohenteiseen maalausmenetelmään

Pestyn katon voit maalata vesiohenteisella Panssari Akva -menetelmällä tai liuotinohenteisella Panssarimaali-menetelmällä.


TUOTESELOSTE
8.7.2016
(entinen pvm. 30.1.2012)
 

Panssaripesu

TYYPPI
Ammoniakkia sisältävä emulgoiva pesuaine peltikattojen pesuun.
SOVELTUVUUS
Likaa, rasvoja, öljyä ym. emulgoiva pesuliuos, sinkittyjen pintojen puhdistukseen ennen maalausta. Soveltuu myös aikaisemmin maalattujen pintojen pesuun.
KÄYTTÖKOHTEET
Uudet sinkityt pinnat sekä aikaisemmin maalatut pinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on vesiohenteinen
Maalaustuoteryhmä 2012
011 Metallialustojen pesuaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
01.2 Ammoniakaaliset pesuaineet (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 11.
Pakkaukset
1 l, 5 l ja 10 l
Ohenne
Vesi
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely
Poista ruostuneilta pinnoilta ruoste kaapimella ja teräsharjalla. Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoileva tai hilseilevä maali.
Laimennus
1 osa pesuainetta, 4 osaa vettä.
Pintojen puhdistus
Levitä pesuaine puhdistettavalle pinnalle ja harjaa hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi. Huuhdo huolellisesti vedellä. Pese ja huuhtele isot pinnat alue kerrallaan. Näin vältät pesuaineen kuivumisen ennen huuhtelua. Anna huuhdellun pinnan kuivua ennen maalausta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
Sisältää: Ammoniakkia. Vaara. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % fosfaatteja ja bentsisotiatsolinonia. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
Ei luokiteltu
tip191005 / hsa07082015 / akk080716 / 0061902