Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Panssarimaali

Perinteinen, puolikiiltävä peltikattomaali

Panssarimaali on liuotinohenteinen alkydimaali peltikattojen ja muiden metallipintojen maalaamiseen ulkona. Se sisältää aktiivista ruosteenestopigmenttiä ja soveltuu erinomaisesti suomalaisiin sääolosuhteisiin.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkokattoonTuote on liuoteohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Himmenee tyylikkästi vanhetessaan

Yhdessä ruosteenestopohjamaali Rostex Superin kanssa perinteinen Panssarimaali muodostaa kestävän maalipinnan, joka ajan myötä himmenee tyylikkäästi.

Kestoa liuotinohenteisella maalausmenetelmällä

Liuotinohenteisten Rostex Super -korroosionestopohjamaalin ja Panssarimaalin  yhdistelmä on kestävä ja suojaa hyvin mahdollisten sinkkisuolojen aiheuttamaa rasitusta.

Runsas, peltikatoille suunniteltu värivalikoima

Panssarimaali voidaan sävyttää Tikkurilan Peltikattomaalit-värikartan mukaan. Saatavissa myös valmissävyja sekä suurin osa Puutalot-värikartan ja Kaunis Talo -värilastujen sävyistä.


TUOTESELOSTE
6.7.2012
(entinen pvm. 19.6.2012)
 

Panssarimaali

TYYPPI
Aktiivista ruosteenestopigmenttiä sisältävä alkydimaali.
SOVELTUVUUS
Pohjamaalattujen sinkittyjen-, alumiini- ja teräspintojen maalaukseen sekä aikaisemmin alkydimaalilla maalattujen pintojen maalaukseen ulkona.
KÄYTTÖKOHTEET
Peltikatot, vesikourut, syöksytorvet, suojapellit, kaiteet sekä teräsrakenteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
452 Peltikattojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13 (RT-luokitus)
453 Metallipintojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
42 Alkydimaalit sinkitylle teräsalustalle ja alumiinialustalle RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Sävytettävissä Tikkurilan Peltikattomaalit värikartan mukaan, saatavissa myös suurin osa Puutalot-värikartan ja Kaunis Talo -värilastujen sävyistä. Vakiovärit: Musta (0202), Vanha kupari (0296), Raudanpuna (0384), Ruoho (0357).
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
8–12 m2/l.
Pakkaukset
A ja C perusmaalit: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Vakiovärit: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively, ruiskutus.

Levitä maali mieluiten siveltimellä tai vaihtoehtoisesti telalla tai ruiskulla. Tasoita telattu pinta välittömästi siveltimellä. Ruiskutuksessa käytetään suurpaineruiskusuutinta 0,011” -0,015”  (nimelliskulma tavallisimmin 40°) ja tuotetta ohennetaan tarvittaessa max. 10 til.-%.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pintakuiva 3-5 tunnissa. Päällemaalaus suositellaan tehtäväksi seuraavana päivänä.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä, ei kestä esim. tinneriä. Kestää voiteluöljyjä ja -rasvoja.
Lämmönkestävyys
80 °C, ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n. 55 %.
Tiheys
1,0 - 1,3 kg/l sävystä riippuen, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja ympäröivää ilmaa lämpimämpi. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat voimakkaasti kuivumisnopeuteen. Pinnan lämpötila ei saa olla yli +40°C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym. Ajoita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista. Kaste himmentää maalipinnan.
Esikäsittely
Maalaamattomat pinnat:
Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle. Poista pinnalla mahdollisesti oleva valkoruoste/ruoste hiomalla tai teräsharjaamalla, teräspinnat puhdistusasteeseen St2. Poista pinnalta vesiliukoiset valkoruostesuoja-aineet, lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesulla harjaa apuna käyttäen. Huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Alumiinipinnat on karhennettava ennen maalausta.

Pohjamaalaa koko pinta Rostex Superilla. Pintamaalaa Panssarimaalilla 1-2 kertaa peittokyvystä riippuen. Kertamaalaus on yleensä riittävä, jos Panssarimaalin kuivakalvoa on μm 40-60.
Rostex Super voidaan pintamaalata Panssarimaalilla jo muutaman tunnin kuluttua Pintamaalaus on kuitenkin tehtävä viimeistään 4 vrk kuluttua pohjamaalauksesta. Muussa tapauksessa pohjamaalin pinta on karhennettava täysin himmeäksi, huuhdottava puhtaaksi ja annettava kuivua ennen pintamaalausta.

Maalatut pinnat:
Poista irtoava maali ja mahdollinen ruoste kaapien ja teräsharjaten puhdistusasteeseen St2. Mikäli hilseily on runsasta on se merkki siitä, että vanhan maalin tarttuvuus on kauttaaltaan huono. Vanha maali poistetaan tällöin mahdollisimman tarkkaan (esim. kaavinta, teräsharjaus, korkeapainepesu, painepesu hiekkalisäyksellä). Pese pinnat Panssaripesulla harjaa apuna käyttäen, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Paikkamaalaa ruosteesta puhdistetut kohdat Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Pintamaalaa 1 - 2 kertaa Panssarimaalilla.
Maalaus
Ensimaalaus: Sekoita Panssarimaali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa Lakkabensiinillä 1050, ohennemäärä 0-5 til.-%. Levitä maali mieluiten siveltimellä tai vaihtoehtoisesti telalla tai ruiskulla. Tasoita telattu pinta siveltimellä välittömästi. Kertamaalauksella on pyrittävä 40-60 µm kuivakalvoon. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalimäärä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Huom! Älä käytä Panssarimaalin C-perusmaalista tehtyä sävyä rinnakkain samassa kohteessa vastaavan vakiosävyn kanssa.
Maalipinnan liukkautta voidaan vähentää lisäämällä 10 litraan maalia 1/3 litraa Liukueste-jauhetta. Liukuestettä käytettäessä on käsittely-yhdistelmässä oltava kaksi maalikerrosta, joista jälkimmäinen sisältää liukuesteen.

Huoltomaalaus: Panssarimaali voidaan huoltomaalata Panssarimaalilla tai muilla peltikaton maalaukseen tarkoitetuilla alkydipohjaisilla maaleilla. Panssarimaali voidaan huoltomaalata myös Panssari Akvalla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla. Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 500 g/l (2010).
Panssarimaali sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), bariumpigmenttiä, sinkkioksidia. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA NIELTYNÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Sisältää metyylietyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III, alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia
ivk081111 / hsa19062012 / 460-

Värit

Puutalot-värikartta

Puutalot-värikarttaamme on koottu 120 ulkokäyttöön soveltuvaa väriä. Voit muuttaa talosi ilmettä huomattavasti värejä vaihtamalla.

Peltikattomaalit-värikartta

Peltikattomaalit-värikartasta löydät 12 suosituinta suomalaista kattoväriä, joista voit valita sopivan vaihtoehdon katollesi ja rakennuksen muihin metalliosiin.

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!